Kundcentrerad utvecklingsstyrning

Vårt samarbete med Alecta

Alecta har hand om tjänstepensionen för 2,5 miljoner människor och 35 000 företag i Sverige. Med sina kärnvärden enkelhet, kundnytta och ansvar arbetar man för att ge kundernas tjänstepension så stort värde som möjligt, och för att fler ska få del av tryggheten med en tjänstepension.

Sonder arbetade med Alecta för att stödja transformationen av styrmodellen för verksamhets- och IT-utveckling. Samarbetet beskriver vi här genom en intervju med Christin Allerth Mattson, chef för Kundstöd.

Vad var era utmaningar?

Vår utvecklingsstyrning utgick i hög grad från IT-stöden, med ett stort antal roller som med tiden blivit mer eller mindre otydliga. Vår ambition var att förenkla och lyfta styrningen till att utgå mer från kundens perspektiv och det verkliga verksamhetsbehovet. Vi ville också kunna fokusera mycket mer på verksamhetsutveckling där IT kan vara (och oftast är) en stor del av lösningen.

För att uppnå resultat behövde vi göra en ordentlig översyn av styrmodellen. Detta innebar också en genomgång av de roller som var involverade i styrningen. Detta var och blev en stor utmaning då vissa roller försvann och andra förändrades under förändringsresan.

Var valde ni Sonder?

Vi hade genomfört en första utredning/förstudie inom området och var redo att starta vår förändringsresa. I samband med det kontaktade vi Sonder och några andra aktörer som fick presentera en plan och en övergripande offert för samarbetet.

Vi valde Sonder eftersom deras förslag kändes framåtriktat med stort fokus på förändringsledning. En viktig del var att det redan i planen fanns en tydlighet kring vikten av att vi själva skulle ”äga” förändringen med stöd från expertis från Sonder till en början men en tydlig övergång till Alecta.

Hur har du upplevt samarbetet?

Vi har haft ett mycket bra samarbete med stort stöd och förståelse för förändringsresan. Mycket kunniga och lyhörda konsulter stöttade oss i arbetet. Jag upplevde att konsulterna snabbt tog sig an vår problembild och var duktiga på att tillsammans med oss navigera i förändringen när vi stötte på problem eller oförutsedda händelser. En sak som Sonder tryckte mycket på var att förändringen i vissa lägen kunde drivas av konsulter tillsammans med Alecta men vissa delar av förändringen ägde Alecta själva. Mycket bra koncept.

Vad tycker du att samarbetet har bidragit till i organisation?

Vi genomförde en lyckad förändringsresa där vi uppnådde de mål som vi hade satt upp. Sonder bidrog mycket med expertis kring styrmodeller, men framförallt till förståelsen och respekten för hur man får till en lyckad förändring. Detta gjorde de genom att coacha oss både när det gällde hur vi kommunicerade kring förändringen och hur vi involverade berörda i förändringen. Så det största bidraget var nog förändringsledningen.

Jag skulle gärna jobba med Sonder igen om tillfället är rätt och jag rekommenderar gärna Sonder när det gäller förändringsresor av olika karaktär.

Läs våra andra kundröster

Hör gärna av dig