En bra ledare skapar en bra känsla

Hur blir jag en bra chef? Jag fick frågan och en massa tankar dök upp. Insåg att jag behövde sortera. Jag började med att tänka utifrån att vara en god ledare. Det satte fokus på det relationella (istället för chef som formell position). En ledare är endast en ledare om det finns någon som vill följa.

När du pratar med en chef med bristande ledarskap får du känslan av att chefen är viktigast. När du pratar med en chef med ett bra ledarskap får du känslan av att du är viktigast.

Så till frågan: Hur blir jag en bra ledare? En bra ledare skapar mening genom att ge en begriplig bild av vad verksamheten ska åstadkomma och vilket mervärde som ska skapas för kunderna. En bra ledare är strategisk, långsiktig, tydlig och kommunikativ, coachande, nuvarande, tillgänglig, involverande, inkluderande, flexibel, modig, visionär, innovativ, inkännande, lyhörd, delegerande och klar över sin värdegrund. En bra ledare lever som han/hon lär, är en förebild, bygger team, vågar fatta beslut…

Listan kan göras oändligt lång. Och ingen kan på samma gång leva upp till alla önskningar. Om vi dessutom beaktar förmågan att situationsanpassa ledarskapet i relation till olika saklägen och olika medarbetares behov blir det ännu svårare att ge ett praktiskt, hanterbart svar på frågan.

Hela artikeln ”En bra ledare skapar en bra känsla”är publicerad på Sveriges Ledarskapssajt – Motivation.se och skriven av vår kollega Ewa Braf.

 

Sonderpodden avsnitt 16 om det om det relationella ledarskapet!

I detta avsnitt av Sonderpodden samtalar Love Lönnroth med Ewa om det goda ledarskapet som bygger på att ta med sig hela sin personlighet i ledarskapsrollen. Vikten av att den som är ledare agerar utifrån sin självförståelse och egna värderingar och att personer som utövar ledarskap behöver utgå från självledarskapet: ”Hur leder jag mig själv i relation till dig?”, ”Hur kan vi göra varandra till vårt bästa jag”? 
>> Till Sonderpodden avsnitt 16 om det om det relationella ledarskapet!
I samtalet nämns en del referenser till forskning, framför allt förgrundsgestalten inom det relationella ledarskapet Kenneth J. Gergen en.wikipedia.org/wiki/Kenneth_J._Gergen och Daniel ”EQ” Goleman en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Goleman
Hör gärna av dig