Komplexiteten i mänskliga relationer

Om jag levde allena på en öde ö skulle mitt självledarskap vara begränsat till min förmåga att hantera mina egna känslor och tankar – min relation till mig själv. Jag skulle inte behöva ta hänsyn till någon annan mänsklig varelse. Jag skulle ställa både frågor och ge svaren. Förmodligen skulle jag bli tokig. Nu lever jag, tack och lov, i ett socialt sammanhang där jag är en del av en helhet. Ett sammanhang där jag formas och formar i relationen till andra. Detta ställer andra krav på självledarskapet än om jag bara hade mig själv att förhålla mig till.

Ingen människa är en ö, hel och fullständig i sig själv; varje människa är ett stycke av fastlandet, en del av det hela.  (John Donne, 1623)

Framtidens organisationer

Vi står inför ett paradigmskifte. Framtidens organisationer kommer sannolikt ledas och organiseras på andra sätt än vi traditionellt sett är vana vid. Vi går från hierarkisk organisering, arbetsfördelning och kontroll, ekonomiskt fokuserad styrning och strategiska, långsiktiga planer mot mer nätverksorganisering, syftesdrivna verksamheter, självorganiserande team, flexibilitet och kontinuerlig utveckling.

Vi lever i en värld där komplexiteten ökar och med den minskar möjligheten att förlita oss på linjärt logiskt tänkande. Vi lever i en värld av förutsägbar oförutsägbarhet. I denna värld behöver ledare ha förmågan, och inte minst modet, att agera i ovisshet. Ingen sitter med svaren – inte ens chefen och framförallt inte ensam. Vi behöver känna in, testa och pröva. Vi behöver göra det tillsammans.

Om det du just läst verkar spännande kan du läsa hela artikeln som vår kollega Ewa Brafs har skrivit och som är publicerad på Sveriges Ledarskapssajt – Motivation.se.

 

Läs även

Hör gärna av dig