För att bli en riktigt bra chef krävs ledarskap

Management ≠ Ledarskap

Vad innebär egentligen management i relation till ledarskap? Är det någon skillnad på att managera kontra att leda? Gör chefen och ledaren samma saker? Gör de kanske samma saker, men på olika sätt? Behöver vi över huvud taget separera fenomenen åt? Går det?

Leadership and management must go hand in hand. They are not the same thing. But they are necessarily linked, and complementary. Any effort to separate the two is likely to cause more problems than it solves.  Alan Murray

Finns det någon skillnad värd att prata om?

Begreppet management såväl som ledarskap används frekvent i både praktiken och i teorin. Ibland talar vi om det som om det är olika fenomen, men utan att egentligen klargöra skillnaden. Och ibland synes vi prata om management som det viktiga, medan ledarskap är någon flummig variant av det förstnämnda. Som en chef nyligen sa: ”Jag vill att det ska vara mer hårt och skulle gärna ta bort lullullet”. Han ville jobba med tydliga mål och prestationsbaserad ersättning. Och lullullet handlade om värderingar och visioner som han inte upplevde bidrog med något värde.

Utgår vi från Alan Murrays citat så menar han att management är något annat än ledarskap. Han säger samtidigt att de är ömsesidigt beroende av varandra och att det i princip inte är någon idé att separera dem åt.

Läs mer om vad som krävs för att bli en riktigt bra chef i vår kollega Ewa Brafs artikel publicerad på Sveriges Ledarskapssajt – Motivation.se.

 

Läs även

Hör gärna av dig