Blogg

Motverkar er strategi det ni vill åstadkomma?

Allt fler företag och organisationer har strategier som handlar om hur de ska bli mer dynamiska, innovativa och digitala. Ironiskt nog är det inte ovanligt att processen som tog fram nämnda strategi och modellen för att implementera den motverkar just det man vill åstadkomma.

Skriven av
Datum
Kategori
Riktning

Allt fler företag och organisationer har strategier som handlar om hur de ska bli mer dynamiska, innovativa och digitala. Ironiskt nog är det inte ovanligt att processen som tog fram nämnda strategi och modellen för att implementera den motverkar just det man vill åstadkomma.

Allt annat än dynamisk, innovativ och digitalt

Strategiarbeten utgår ofta från en statisk syn – att vi är på en plats och ska ta oss till en annan. Av någon anledning tar resan alltid tre till fem år, och kan delas upp i årslånga delmål. Det för också med sig att vi låser upp våra resurser i organisationen, vilket begränsar vår förmåga att ställa om och agera på möjligheter på vägen. Eftersom nedbrytningen av strategin nästan alltid görs i linjen, riskerar den att försvåra det tvärfunktionella samarbete som ofta är nödvändigt för den digitala utvecklingen.

Framtidens organisationer behöver strategier

Skulle man därmed kunna hävda att strategierna har spelat ut sin roll? När vi ändå inte kan förutsäga framtiden, behöver vi inte ägna oss åt vägen dit? Nej, inte alls. Vi tror att strategierna och strategiprocessen är än mer centrala i framtidens organisationer. Ska vi kunna distribuera beslutsfattandet och låta verksamheten agera på de signaler som de möter då behövs en gemensam förståelse för framtiden och ramar och ledstänger att förhålla oss till. Vi tror dock att det behöver vara på ett helt annat sätt.

Lästips

Guiden Strategier i en föränderlig värld” handlar om ett nytt sätt att se på och jobba med strategi. Vi beskriver vilka förhållningssätt som vi ser är viktiga och hur ni kan tar er an centrala moment i ert strategiarbete.

Guiden kan du ladda ner på vår hemsida!

Vi hoppas att guiden ska utmana, inspirera och stödja!

 

 

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!