Tankar om relationellt ledarskap

Det finns en lång rad egenskaper, dygder och metoder som är viktiga att utveckla för att lyckas med sitt ledarskap. Jag vill gärna framhålla vikten av exempelvis självledarskap, mod och förmåga att sätta kontexten för att nå varandra i kommunikationen. Men hur hänger alla dessa egenskaper ihop? Den gemensamma nämnaren är den relationella aspekten av ledarskapet, som idag är viktigare än någonsin.

Vad är ledares ”top of mind”?

Jag reflekterade över frågan utifrån mitt arbete med ledarcoaching, ledarutveckling och ledningsgruppsarbete. En mängd tankar dök upp. Det finns flera frekvent återkommande teman som speglar både ledares och omvärldens fokus just nu: Digitalisering, Transformationen till en datadriven verksamhet, AI, BI, Kulturförflyttningar, Hållbarhet (Environmental Social Governance), Innovation, Förändring, Vision, Strategier, Why, Performance Management.

Om vi går bortom dessa utmaningar ser jag också några andra mer grundläggande fenomen som ledare har på agendan. Fenomen som handlar om själva ledarskapets tillblivelse och varande. Fenomen som är förutsättningar för att klara av att hantera ovan beskrivna utmaningar.

Läs mer om relationellt ledarskap i vår kollega Ewa Brafs artikel publicerad på Sveriges Ledarskapssajt – Motivation.se.

 

Läs även

Hör gärna av dig