Transformation för en mer agil organisation

Gå från tanke till handling

Hösten 2022 genomför Sonder i samarbete med Coach2Coach en utbildning om hur man förflyttar en organisation i riktning mot att bli mer agila, flexibla och snabba. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med ledarskap, verksamhetsutveckling, strategisk förändringsledning och organisationsutveckling, antingen som konsult eller inom en större organisation.

För att utveckla en mer agil organisation, tror vi det är det viktigt att resan dit präglas av agila principer och synsätt – där vi vågar pröva oss fram, lära på vägen och göra nya prioriteringar när man vet mer. Lika viktigt är att förstå hela organisationssystemet, som på många sätt behöver förändras i grunden för att de agila synsätten ska få fäste. Ta chansen att få tillgång till en ny verktygslåda, liksom en ökad förmåga att verkligen förstå organisationen.

Under utbildningen tar vi utgångspunkt i analysverktyget Sonder Transformation Canvas som är utvecklat som stöd i transformationen mot en agil organisation. Vi visar hur man kan använda verktyget både för att skapa insikt och förståelse för hur hela organisationssystemet påverkas och för att konkret utveckla nya normer och systematiskt jobba med förändringen i olika delar av organisationen. Utbildningen täcker flera dimensioner av den agila organisationen – hur vi ser på och jobbar med förnyelse, värdeskapande och organisationens samspel.

När utbildningen är klar har du som deltagare fått:

  • Ett enkelt och kraftfullt verktyg för att analysera organisationens utvecklingsbehov.
  • Fungerande guidande principer för att utveckla en agil organisation.
  • Förståelse för vilka förflyttningar som behöver prioriteras för att lyckas i utvecklingsarbetet.
  • Konkreta verktyg för att stärka den agila förmågan i transformationen.

Mer om utbildningen och anmälan finns här: https://coach2coach.se/events/transformation-for-en-mer-agil-organisation/

Fredagen den 30 september genomför vi ett kostnadsfritt webbinarium om utbildningen. Anmäl ditt deltagande här: Transformation för en mer Agil Organisation (magnetevents.com)

Läs även

Hör gärna av dig