Hur agil är din organsation?

Välkommen till resultatsidan för dig som har svarat på testet ”Hur agil är din organisation?” utifrån Sonder Transformation Canvas! Här kan du läsa om ert nuläge och ta del av våra tankar och tips inför nästa steg.  

I din resultatrapport (PDF-filen som var bifogad ditt mail) kan du ser hur agil din organisation är fördelat på tre olika områden: 

  • Förnyelse – dvs hur agila ni är när ni inriktar och utvecklar företaget, ert erbjudande och er själva 
  • Värdeskapande – dvs hur agila ni är när ni agerar och interagerar för att skapa värde för kunderna 
  • Organisationdvs hur agila ni är i hur ni ser på varandra och verkar tillsammans? 

Läs mer om ditt resultat

Klicka på länken utifrån ert resultat inom respektive område. Då får du del av en kort analys av ert nuläge, samt kan läsa om våra reflektioner och rekommendationer för er fortsatta resa. Sedan kan du klicka dig vidare för att läsa om ert resultat i de andra områdena också. 

 

Inom området – Förnyelse

Inte speciellt agila >

Ganska agila >

Definitivt agila >

 

 

Inom området – Värdeskapande

Inte speciellt agila >

Ganska agila >

Definitivt agila >

 

 

Inom området – Organisation

Inte speciellt agila >

Ganska agila >

Definitivt agila >

 

 

Hör gärna av dig