Inte speciellt agila

strategi, styrning,innovation, lärande

Din organisation verkar ha ett relativt traditionellt sätt att se på hur man skapar riktning och utvecklar verksamhet och människor för att möta kundernas framtida behov. Kanske är strategin främst ledningens instrument för att planera verksamhetens utveckling framåt. Kanske omsätts den i en mängd mål som fördelas till olika delar av organisationen, som sedan aktivitetsplanerar för kommande år och följer upp med fokus på avvikelsehantering. Förmodligen bedriver ni utveckling i projekt som samlar resurser från verksamheten, men styrs i särskilda styrgrupper. Medarbetarnas utveckling diskuteras i det årliga medarbetarsamtalet och kanske kommer ni överens om kompetensutvecklingsinsatser i den individuella utvecklingsplanen för att möta nya krav på rollen.

I en mer stabil värld fungerade det ganska bra att planera och utveckla verksamheten och medarbetare på det sätt som beskrivs ovan. Men när allt går snabbare behöver vi hitta nya sätt för att förstå och inrikta oss för framtiden, och samtidigt hela tiden förnya oss för att göra oss redo för den.

Skapa insikt och riktning för transformationen

En viktig startpunkt är att skapa insikt om varför och att ni behöver förnya hur ni jobbar med förnyelse. Finns inte det, så kommer kommande steg vara svåra. Insikten behöver finnas runt om i organisationen, men är så klart särskilt viktig i ledningen. Som i alla förändringar är det viktigt att formulera en målbild, som både kan inspirera och guida er i ert agerande i transformationen. Försök gärna uttrycka målbilden i klara principer som ni kan använda redan nu, snarare än att beskriva hur allt ska bli sen.

Fortsätt där energin finns

När insikt och riktning finns på plats, så rekommenderar vi att ni fortsätter där energi finns. Använd gärna Sonder Transformation Canvas som en karta över er organisation och vad ni vill utforska. Kanske finns kraft att utveckla och pröva nya lösningar för lärande – som en mer integrerad del av vardagen? Eller rigga ert kommande strategiarbete med nya utgångspunkter – som en lärprocess för hela organisationen och där strategierna sedan kan användas när verksamheten formulerar sina mål. Eller så utforskar ni om ni kan planera och följa upp verksamheten på ett sätt som är anpassat till verksamhetens puls och underlättar lärande och anpassningsbarhet.

Läs mer om ditt resultat

 

Inom området – Värdeskapande

Inte speciellt agila >

Ganska agila >

Definitivt agila >

 

 

Inom området – Organisation

Inte speciellt agila >

Ganska agila >

Definitivt agila >

 

 

 

TILLBAKA TILL RESULTATSIDAN >

Hör gärna av dig