Ganska agila

strategi, styrning, Innovation, lärande

Ni verkar ha tagit ett antal steg för att skapa engagemang och ägarskap runt strategin och få en mer följsam styrning och uppföljning. Kanske har ni en process runt organisationens riktning som involverar flera och där det finns utrymme att tolka tillsammans? Eller så har ni kanske reducerat detaljstyrningen och lyckats hålla mål och planer på en nivå som ger utrymme för anpassningsbarhet och samarbete? Det finns förmodligen ett uttalat ansvar att jobba med förnyelse och utveckling i alla delar av organisationen, kanske till och med utgångspunkt i kundens perspektiv. Ni pratar allt oftare om vikten att ta ansvar för sitt eget lärande och skapar allt fler arenor och tillfällen där vardagslärandet står i centrum.

Håller strukturerna er tillbaka?

Många företag och organisationer som har påbörjat sin transformation för att bli mer agila upplever ibland att de fastnar i strukturer som håller dem tillbaka. Ambitionen, viljan och energin finns där, men man kommer inte hela vägen. Vår erfarenhet är att det ofta handlar om att man tillämpar nya synsätt och arbetssätt utan att i grunden förändrat utgångspunkterna för hur man leder, styr och utvecklar verksamheten. En annan fallgrop är att prata mycket om det nya utan att bottna tillräckligt i vilken förflyttning som transformationen egentligen innebär för strategi, styrning och ledarskapet. Samtidigt har man i transformationen byggt erfarenhet, förmåga och insikt i de agila arbetssätten som man har stor nytta av när man går vidare och bygger sin agila organisation.

Utmana normerna

Vi rekommenderar er att börja utmana de normer som styr hur ni utformar de strukturer, processer och arbetssätt för hur ni jobbar med att inrikta er och förbereda er för framtiden. Pröva gärna Sonder Transformation Canvas både för att utforska nuvarande normer och som stöd i att utforma nya styrande principer i er agila organisation. I nästa steg kan ni pröva att utforma era styrmodeller med dessa nya utgångspunkter. Förmodligen inte alla på en gång, och det finns inte heller någon färdig mall för vad som är rätt. Ni behöver helt enkelt pröva och ompröva tills det blir bra nog.

Tänk om och pröva

Passa på att tänka till kring både innehåll, process och användande nästa gång ni initierar ett strategiarbete med utgångspunkt i de principer ni format. Ta ett vitt papper och börja skissa på hur affärsplanering och budget skulle se ut om ni planerar på den sikt ni har, om ni vill främja samspel och anpassningsbarhet, och få till en uppföljning som verkligen sätter fokus på lärande. Titta över vad som egentligen styr hur ni bedriver utveckling, och vilka incitament som finns för att våga pröva (och misslyckas). Och vem har egentligen ansvar för medarbetarnas lärande? Har ni ett system som uppmuntrar egen utveckling där ni har integrerat reflektion och lärande i verksamhetens genomförande?

Läs mer om ditt resultat

 

Inom området – Värdeskapande

Inte speciellt agila >

Ganska agila >

Definitivt agila >

 

 

Inom området – Organisation

Inte speciellt agila >

Ganska agila >

Definitivt agila >

 

 

 

TILLBAKA TILL RESULTATSIDAN >

Hör gärna av dig