Definitivt agila

strategi, styrning, Innovation, lärande

Ni verkar ha anammat det agila synsättet när ni jobbar med att inrikta er för framtiden och arbeta med ständig förnyelse för att möta den. Kanske är det verkligen så att strategin har blivit allas angelägenhet och inspirerar och inriktar i både utveckling och vardag. Förhoppningsvis har ni lyckats utforma en styrning som bygger på tillit och följsamhet, där mål är verksamhetens eget styrmedel och uppföljning ett sätt att lära och anpassa utifrån nya förutsättningar. Innovation och förnyelse sker överallt, och ni använder kundinsikter, jobbar hypotesdrivet och har en kultur där ni vågar pröva utan rädsla för att misslyckas. För de flesta i verksamheten är lärande en självklar del av självledarskapet, och ni jobbar systematiskt med att lära av både framgång och motgång.

Naturlig förnyelseförmåga?

Kan man bli färdig med sin transformation – i en föränderlig värld? Ja säger vi, även om det kan låta paradoxalt. Man kan bli färdig i att ställa om från en traditionell styrmodell som utgår från förutsägbarhet, stabilitet och hierarki, till en agil modell som utgår från komplexitet, föränderlighet och distribuerat ledarskap. Samtidigt är det ju så att den agila modellen både bygger på och främjar att man ständigt prövar, lär och förnyar. Med andra ord har ni i er transformation byggt in förnyelseförmåga i ert naturliga sätt att tänka och agera.

Fortsätt utmana, utforska och utveckla

Den förnyelseförmågan gäller inte bara vad ni erbjuder och arbetar gentemot era kunder, utan behöver i högsta grad gälla själva ”organisationssystemet”. Vi rekommenderar därför att ni i er framtida resa fortsätter att utmana hur ni jobbar med er strategi, har kontinuerliga dialoger om hur er styrning hjälper er framåt, uppmuntrar människor att pröva nytt, och jobbar med insikten, viljan och förutsättningarna för det kontinuerliga lärandet.

Värna er agila styrning

Det är dessutom så att ni lever i en omvärld som inte är särskilt agil. Era omgivande system, med allt ifrån lagstiftning och regelverk, branschaktörer och leverantörer till nya chefer och medarbetare, har inte gått igenom samma transformation som ni. Ni behöver därför ständigt värna om er agila styrning genom att inte låta omgivande styrning påverka hur ni själva agerar i er organisation, genom att hjälpa till att tolka era arbetssätt så att andra kan förstå, och genom att bidra till insikt och förmåga hos blivande kollegor.

Läs mer om ditt resultat

 

Inom området – Värdeskapande

Inte speciellt agila >

Ganska agila >

Definitivt agila >

 

 

Inom området – Organisation

Inte speciellt agila >

Ganska agila >

Definitivt agila >

 

 

 

TILLBAKA TILL RESULTATSIDAN >

Hör gärna av dig