Inte speciellt agila

Kunder, samspel, arbetssätt

Din organisation verkar ha ett ganska traditionellt sätt att se på hur ni bäst agerar och interagerar för att skapa värde för era kunder. Självklart är nöjda kunder viktigt – men kanske är det framför allt en angelägenhet för de kollegor som möter kunden. Förmodligen mäter ni kundnöjdhet i en årlig mätning, och har tydliga processer för klagomålshantering. Ni kanske också har definierat processer för att säkerställa överlämningar från olika delar i organisationen så att ni tillsammans kan leverera värde till kunden. Ansvaret för att utveckla processerna ligger i en särskild organisation. Tvärfunktionell samordning sker ofta på ledningsnivå, men det finns också processer och forum för att säkerställa samverkan mellan olika avdelningar. Eller?

Dags för ett nytt sätt

I en tid när förändringstakten inte var lika hög, när förväntningarna från kunderna var hyfsat stabila över tid och när lösningarna kunde tas fram i olika delar av organisationen så kanske man kunde arbeta som ovan. Men för de allra flesta företag och organisationer fungerar det inte längre. Man behöver i betydligt större utsträckning arbeta tillsammans från början, även med kunden. Många behöver även lägga mer tid på att förnya det man gör och erbjuder sina kunder, än att faktiskt göra det.

Skapa insikt och riktning för transformationen

En viktig startpunkt är att skapa insikt om varför och att ni behöver utveckla hur ni arbetar tillsammans för att skapa värde för dem ni är till för. Finns inte det, så kommer kommande steg vara svåra. Insikten behöver finnas runt om i organisationen, men är så klart särskilt viktig i ledningen. Som i alla förändringar är det viktigt att formulera en målbild, som både kan inspirera och guida er i ert agerande i transformationen. Försök gärna uttrycka målbilden i klara principer som ni kan använda redan nu, snarare än att beskriva hur allt ska bli sen.

Fortsätt där energin finns

När insikt och riktning finns på plats, så rekommenderar vi att ni fortsätter där energi finns. Använd gärna Sonder Transformation Canvas som en karta över er organisation och vad ni vill utforska.  Kanske kan ni ha med kunden i rummet i nästa utvecklingsprojekt – gärna på riktigt, men i alla fall mentalt. Eller så börjar ni jobba systematiskt med att utveckla samspelet mellan olika delar i organisationen. Kanske genom att i större utsträckning skapa tvärfunktionella team, eller uttrycka vikten av samspel i nätverket och introducera verktyg som stärker det.

 

Läs mer om ditt resultat

 

Inom området – Organisation

Inte speciellt agila >

Ganska agila >

Definitivt agila >

 

 

Inom området – Förnyelse

Inte speciellt agila >

Ganska agila >

Definitivt agila >

 

 

 

TILLBAKA TILL RESULTATSIDAN >

Hör gärna av dig