Ganska agila

Organisation, Relationer, ledarskap, information

Ni verkar ha tagit ett antal steg i att underlätta samarbete i det nätverk mellan människor som er organisation faktiskt utgör. (Eller så har det alltid fungerat så för er?) Kanske har ni en kultur som lyfter vikten av tillit till varandra och gör att fler får och vågar ta initiativ och ansvar. Kanske har ledning och chefer aktivt jobbat med kommunikationen i syfte att öka transparensen i verksamheten. Några av er jobbar förmodligen med att öka handlingsutrymmet för både team och medarbetare, och ledarens roll uttrycks i allt större utsträckning som att skapa förutsättningar för andra.

Håller strukturerna er tillbaka?

Många företag och organisationer som har påbörjat sin transformation för att bli mer agila upplever ibland att de fastnar i strukturer som håller dem tillbaka. Ambitionen, viljan och energin finns där, men man kommer inte hela vägen. Vår erfarenhet är att det ofta handlar om att man tillämpar nya synsätt och arbetssätt utan att i grunden har förändrat utgångspunkterna för hur man leder, styr och utvecklar verksamheten. Ni är förmodligen agila i delar av verksamheten, men lever med traditionella former för styrning och ledning. Samtidigt har man i transformationen byggt erfarenhet, förmåga och insikt i de agila arbetssätten som man har stor nytta av när man går vidare och bygger sin agila organisation.

Utmana normerna

Vi rekommenderar er att börja utmana de normer som styr hur ni utformar de strukturer, processer och arbetssätt som styr hur ni leder och organiserar i verksamhet. Pröva gärna Sonder Transformation Canvas både för att utforska nuvarande normer och som stöd i att utforma nya styrande principer i er agila organisation. I nästa steg kan ni pröva att utforma er organisation med dessa nya utgångspunkter. Förmodligen inte alla på en gång, och det finns inte heller någon färdig mall för vad som är rätt. Ni behöver helt enkelt pröva och ompröva tills det blir bra nog.

Tänk nytt och pröva

Så nästa gång ni står inför behovet att organisera någon del av er verksamhet, ta utgångspunkt i att organiseringen ska främja snabbhet, anpassningsbarhet, samarbete och engagemang. Eller se över kommunikationssystemet utifrån era nya styrande principer – kanske med utgångspunkt i total transparens? Eller så prövar ni ett system för distribuerat beslutsfattande där det inte är den formella hierarkin utan snarare kompetenshierarkin som får råda. Kanske passar ni också på att utmana de strukturer som formats runt medarbetarskapet – som många gånger motverkar självledarskap, initiativkraft och utveckling.

 

Läs mer om ditt resultat

 

Läs mer om ditt resultat

 

Inom området – Förnyelse

Inte speciellt agila >

Ganska agila >

Definitivt agila >

 

 

Inom området – Värdeskapande

Inte speciellt agila >

Ganska agila >

Definitivt agila >

 

 

 

TILLBAKA TILL RESULTATSIDAN >

Hör gärna av dig