Definitivt agila

Organisation, Relationer, ledarskap, information

Ni verkar ha anammat det agila synsättet på hur människor bäst verkar tillsammans i en organisation. Kanske har ni verkligen hittat sätt att forma och omforma de team som behövs för att skapa värde för kunden. Kanske har ni lyckats skapa ett naturligt sätt att samspela i det nätverk som er organisation faktiskt är. Det finns förmodligen en genuin tillit till var och ens förmåga att verka för organisationens bästa, och förhoppningsvis jobbar ni hela tiden för att stärka era relationer – i och utanför organisationen. Med utgångspunkt i tilliten har självledarskapet blivit lika självklart som ledningens roll att visa riktning och värna organisationens välmående.

Naturlig förnyelseförmåga?

Kan man bli färdig med sin transformation – i en föränderlig värld? Ja säger vi, även om det kan låta paradoxalt. Man kan bli färdig i att ställa om från en traditionell styrmodell som utgår från förutsägbarhet, stabilitet och hierarki, till en agil modell som utgår från komplexitet, föränderlighet och distribuerat ledarskap. Samtidigt är det ju så att den agila modellen både bygger på och främjar att man ständigt prövar, lär och förnyar. Med andra ord har ni i er transformation byggt in förnyelseförmåga i ert naturliga sätt att tänka och agera.

Fortsätt utmana, utforska och utveckla

Den förnyelseförmågan gäller inte bara vad ni erbjuder och arbetar gentemot era kunder, utan behöver i högsta grad gälla själva ”organisationssystemet”. Vi rekommenderar därför att ni i er framtida resa fortsätter att utmana, utforska och utveckla hur ni leder och organiserar er. Om organisationen främjar samarbete och anpassningsbarhet? Vad som krävs för att fortsätta att ha tillit och transparens som utgångspunkt för hur ni verkar tillsammans? Och uppmuntra gärna varandra att hela tiden jobba med att utveckla era relationer och stärka självledarskapet hos varandra.

Värna er agila organisation

Det är dessutom så att ni lever i en omvärld som inte är särskilt agil. Era omgivande system, med allt ifrån lagstiftning och regelverk, branschaktörer och leverantörer till nya chefer och medarbetare, har inte gått igenom samma transformation som ni. Ni behöver därför ständigt värna om er agila organisation genom att inte låta omgivande styrning påverka hur ni själva agerar, genom att hjälpa till att tolka era arbetssätt så att andra kan förstå, och genom att bidra till insikt och förmåga hos blivande kollegor.

 

Läs mer om ditt resultat

 

Inom området – Förnyelse

Inte speciellt agila >

Ganska agila >

Definitivt agila >

 

 

Inom området – Värdeskapande

Inte speciellt agila >

Ganska agila >

Definitivt agila >

 

 

TILLBAKA TILL RESULTATSIDAN >

Hör gärna av dig