Ska vi jobba ihop?

Tillsammans gör vi det bättre

Vi är managementkonsulter. Vår roll är att stödja er när ni vill förbättra hur ni leder, styr, organiserar och utvecklar ert företag. Det har vi gjort länge, mer än tjugo år faktiskt. Men idag gör vi det utifrån ett nytt paradigm, och en gemensam idé om framtidens organisationer. Idén är vår kompass som sedan konkretiseras till olika lösningar hos och tillsammans med er som delar vår syn.

Det betyder inte att alla våra kunder har ambitionen att fullt ut jobba agilt, att ersätta hierarkier med nätverk eller avskaffa chefer till förmån för self-management. Däremot jobbar vi alltid för att utveckla organisationer att bli mer engagerande, anpassningsbara och innovativa.

Ett teamarbete från början till slut

Det kan säkert vara frestande att beställa en lösning från konsulter. Och vi kan nog erkänna att det ibland kan vara ganska skönt att få arbeta i fred med att leverera den där lösningen. Men handen på hjärtat – vi vet alla att det sällan blir hållbart om det inte utvecklas som en del av verksamheten.

Därför kommer vi vilja arbeta tillsammans med er – från början till slut. Som kollegor. Det kanske tar mer kraft från den egna organisationen. Men det bygger också förmåga och engagemang hos er. Vi hoppas att vårt samarbete kommer att präglas av täta kontakter, teamarbete, workshops, transparent information, öppenhet, kreativa möten och ett gemensamt fokus på det vi vill åstadkomma tillsammans. Vi kommer att inspirera, ifrågasätta, bidra och kavla upp ärmarna för att åstadkomma verkligt värde.

Läs mer om vad vi gör

Ett axplock av kunder vi arbetar tillsammans med

Sagt av våra kunder

Om vi får skryta lite

Kundröster

Vi är stolta över alla våra uppdrag och de samarbeten vi har haft genom åren. Varje situation har varit unik, men det finns gemensamma nämnare. Läs om gärna om några av våra samarbeten och vad våra kunder vill berätta om oss.

Läs mer
Hör gärna av dig