Bostadsbolag med nya utmaningar

Vårt samarbete med Karlstad Bostad AB

 

Karlstad Bostads AB (KBAB) är ett kommunalt bostadsbolag som äger cirka 7 500 lägenheter och har cirka 150 medarbetare. På grund av en ökad inflyttning till kommunen hade ägaren nya förväntningar på nyproduktion, och ett höjt avkastningskrav ställde också nya krav på företaget och organisationen.

Samarbetet inleddes våren 2016 med en genomlysning av organisationen med syftet att se vad som behövde utvecklas för att bättre möta bolagets nya förutsättningar. Sonders konsulter jobbade sedan tillsammans med VD Carin Skarman för att stödja genomförandet av de beslutade förändringarna. Carin berättar här om projektet och om hur hon upplevde samarbetet med Sonder.

Vad var era utmaningar?

Vi behövde göra ganska stora förändringar av organisation och arbetssätt i ett företag som haft samma strukturer i mer än 20 år. Den stora utmaningen var därför att få alla medarbetare att förstå att förändringen var nödvändig och att få alla att vilja vara med i förändringsarbetet.

Varför valde ni Sonder?

Jag googlade mig faktiskt fram till Sonder, jag hade ingen referens sedan tidigare. Men vid första mötet så kände jag att det fanns rätt bredd i kompetens för att ta sig an ett så komplext uppdrag. Jag visste som sagt att det var en omfattande förändring som krävdes, men jag kunde inte riktigt sätta fingret på exakt vad vi behövde göra. Men Sonder var väldigt orädda inför det och visade att man hade erfarenheten och kompetensen att hantera komplexitet. Det var det ena, det andra var ren personkemi, att det stämde och att det kändes väldigt professionellt.

Hur upplevde du samarbetet?

Ja, det blev mer än ett samarbete – det blev en relation. Tror också att det var det som var nyckeln, att det blev helt öppet, helt ärligt, helt prestigelöst. Vi hjälptes åt och var öppna för varandras tankar och idéer och var överens om att det inte fanns ett facit från början. Sonder var väldigt ödmjuka inför situationen.

Man ska inte sticka under stol med att det fanns en rädsla och en avig inställning, inte bara mot förändringen utan också mot konsulter.  Sonder lyckades få alla att förstå att förändring inte behöver vara farligt och förmedlade en känsla av delaktighet. Man kände förtroende och att vi gjorde det här tillsammans. En gemensam resa med målet att det skulle bli så bra som möjligt för mig som medarbetare.

Vad har det här bidragit till i KBAB:s organisation?

Hela arbetet blev mycket mer omfattande än vad jag hade kunnat ana. Å andra sidan, i perspektivet att man har haft en och samma organisation i tjugo år, så var det en snabb förändring som skedde under 18 månader.

Jag har fått stöttning genom hela resan. Det har varit en tufft ibland, och alla gillade inte allt från början. Men nu upplever jag att det finns en förståelse i bolaget, och en stor uppslutning bakom förändringsarbetet från hela organisationen.

Skulle du rekommendera oss till andra?

Ja, absolut, alla dagar i veckan!

Vad är grejen med Sonder?

Vi har haft roligt tillsammans! Det har samtidigt varit framdrift hela tiden, och proffsigt. Konsulterna har hela vägen levererat allt jag har haft behov av, på den tid jag önskat och dessutom lite över förväntan.

Läs våra andra kundröster

Hör gärna av dig