Framtagande av en digital färdplan

Vårt samarbete med Telge Bostäder

Telge Bostäder är Södertäljes största bostadsföretag som äger och förvaltar cirka 9500 bostäder. Telge Bostäder ägs av Södertälje kommun genom Telge AB och Telgekoncernen.

Jannike Siljan, chef för verksamhetsutveckling på Telge Bostäder, beskriver här hur hon upplevde utmaningen de hade och hur Sonder stöttade dem i arbetet med att ta fram en digital färdplan.

Vad var era utmaningar?

Vår utmaning var att vi behövde staka ut en riktning för vårt digitaliseringsarbete, en digital färdplan. I dagens samhälle florerar det en massa olika begrepp inom digitalisering, vilket skapade en viss oro hos oss internt: Vad skulle digitaliseringen innebära för oss?

Vi behövde hjälp med att sätta fokus och ta fram en riktning. En riktning, i form av ett strategiskt dokument som kunde underlätta och stödja det fortsatta arbetet.

Sonder drev processen framåt tillsammans med oss vilket hjälpte oss att landa i en gemensam riktning. Resultatet blev jättebra! Vi kom fram till vilka förmågor vi behöver snarare än vilka IT-system vi behöver köpa in. Det har varit till stor hjälp. Vi uppskattade särskilt dialogförfarandet i processen.

Varför valde ni Sonder?

När vi genomförde intervjuer gav Anders ett förtroendeingivande intryck, och dessutom kände vi att ansatsen passade oss. Det blev liksom inte större än vad det behövde vara. Vi tyckte Sonder hade rätt profil och inställning till uppdraget.

Hur har du upplevt samarbetet?

Jag har upplevt samarbetet som väldigt bra. Martina och Anders var väldigt förtroendeingivande. De gjorde inte saker större eller mer avancerade än vad de var, och de använde inte en massa buzzwords. Allt blev väldigt konkret och tydligt. De gav oss också bra inspel. Vi hade många behov men svårt att paketera dem vilket de hjälpte till med på ett bra sätt. De var duktiga på att leda oss igenom en process med en typ av dialog som vi inte är så vana vid.

Vad tycker du att samarbetet har bidragit till i din organisation?

Våra dialoger paketerades i ett strategiskt dokument som vi jobbar utifrån idag. Det har verkligen skapat nytta internt. Det finns så många behov och önskemål och då är det bra att ha något att hålla sig i. Det skapade också flera andra värdefulla insikter för oss.

Skulle du vilja jobba med Sonder igen?

Ja gärna, vi är jättenöjda.

Skulle du rekommendera andra att jobba med Sonder?

Ja det skulle jag absolut göra! Ni har erfarenhet, en bra approach och är duktiga på att paketera arbetet.

Läs våra andra kundröster

Hör gärna av dig