Från hierarki till nätverk och självledarskap

Vårt samarbete med Tenant & Partner

Tenant & Partner utvecklar arbetssätt och arbetsplatser som skapar förutsättningar för bättre kunskapsdelning, ökad innovationskraft och effektivare kund- och medarbetarmöten.

På Tenant & Partner jobbar förändringsledare, fastighetsekonomer, jurister med fokus på hyres- och fastighetsjuridik, civilingenjörer, inredare och erfarna flyttprojektledare.

Sonder arbetade tillsammans med Tenant & Partner för att utveckla organisationsstrukturen och möjliggöra en mer dynamisk nätverksorganisation och självledarskap. Här intervjuar vi Torbjörn Eriksson, vd och ansvarig för samarbetet.

Vad var era utmaningar?

Vi har haft en fantastisk utveckling under många år med fina resultat, god tillväxt och med medarbetarnöjdhet som varit i topp. Vi har till exempel vunnit priser för bästa arbetsplats i Great Place to Work ett antal gånger.

Vi valde ändå för några år sedan att påbörja en transformation som företag med ambitionen att driva företag utifrån ett högre syfte och medarbetarnas inre drivkrafter. Vi vill också påverka och påskynda utvecklingen till ett hållbart näringsliv som både utgår från den sociala kontexten men också hur vi människor fungerar. Den sista pusselbiten i transformationsarbetet var att få till organisationsstrukturen.

Varför valde ni Sonder?

Jag upptäckte snabbt att vi inte kunde driva processen internt med vårt egna managementteam utan vi behövde en samarbetspartner som kunde facilitera oss genom arbetet. Vi valde Sonder för att ni kommit längst i de tankar och den förändring som vi på Tenant & Partner ville åstadkomma. Ni hade plockat upp och utformat angreppssätt för ett nytt sätt att leda och organisera som stämde väl överens med den transformation vi själva genomgick.

Hur har du upplevt samarbetet?

Samarbetet har fungerat väldigt fint. Det som varit utmärkande och nödvändigt för en sådan här intim process är att få till förtroende i alla delar av organisationen. I vår process har alla involverats på ett eller annat sätt och med en sådan bred delaktighet krävs det förtroende från såväl medarbetare, team, ledning, ägare som styrelse. Er förmåga att skapa detta förtroende har skapat en trygghet och banat vägen för hela processen.

Vad tycker du att samarbetet har bidragit till i din organisation?

Ett stort värde har varit själva processen och metodiken. Att ta fram olika hypoteser och vägval för organisationen fungerade väldigt bra. Det blev en inkluderande process att sedan testa de här olika hypoteserna internt i organisationen. Tillvägagångssättet har gett oss inspiration och blir värdefullt i vårt arbete med våra kunder.

Ni har bidragit och faciliterat vägen till att förverkliga visionen om hur ett modernt företag kan se ut.

Skulle du vilja jobba med Sonder igen?

Jag ser vårt samarbete som långsiktigt och skulle gärna jobba med er igen. Samtidigt hoppas jag att vi hittar kunder där vi kan samarbeta och genomföra gemensamma projekt.

Skulle du rekommendera andra att jobba med Sonder?

Jag har redan rekommenderat er till andra företag.

Vill du läs om Tenant & Partners förändringsresa?

Då vill vi gärna tipsa om detta blogginlägg om  Självledarskap i en nätverksorganisation

Läs våra andra kundröster

Hör gärna av dig