Vad vi gör

Vi stärker organisationens förmåga att hantera komplexitet

Vårt arbete som konsulter tar sig lite olika uttryckmen handlar alltid om att bidra till våra kunders utveckling och värdeskapande i en värld där både kunder och medarbetares förväntningar förändras i en allt snabbare takt. Vi stöttar ledningen att samlas kring förändringen som ett team och skapa bästa möjliga förutsättningar för organisationen. Vi bidrar till att organisationen som nätverk kan samspela och förflytta sig i en gemensam riktning. Vi stödjer även olika utvecklingsinitiativ i verksamheten och coachar både team och ledare 

Stödjer i olika roller

Vilka konsultroller vi tar varierar. Vi bidrar som rådgivare till ledare och ledningsgrupper, som projekt– och förändringsledare, programstöd, coacher och facilitatorer. Ibland med uttalade roller men lika ofta bara som Sonderdär vi som konsulter bidrar på olika sätt utifrån de insikter och behov som uppstår.  

Utvecklar nya sätt att leda och organisera

Ett utvecklingsperspektiv som vi brinner extra för är organisering, ledning och styrningVi agerar utifrån övertygelsen att kultur och ledarskap är nyckelperspektiv som också speglar strukturerna – och tvärtom. Vi kan inte förändra det ena utan det andra.  

Våra uppdrag kan handla om att utforska och utforma nya organisationslösningar, skapa förutsättningar och framdrift i ett större program, stödja utvecklingen av nya styrmodeller eller att hjälpvåra kunder att ta sig an en strategiprocess på nya sätt. Allt för att stärka förmågan att agera i komplexitet och ökande förändringstakt.  

Förändring på sikt och i vardagen

Oavsett vilken typ av förändring som är aktuell bidrar vi till en aktiv förändringsledning, där riktningen tar tydlig form och kan omsättas nya insikter och förmågor. Vår roll är att hjälpa till att forma strategier och framgångsfaktorer för förändringsarbetetskapa delaktighet och engagemang på gemensamma arenor och att stödja både ledningsgrupper och andra team att på olika sätt börja pröva sig fram för att realisera det nya i sin vardag 

Läs mer

Hör gärna av dig