Podd

#28 Sidas visionsprocess

I Sonderpodden berättar Karolina Hulterström om hur Sida genomförde visionsdialoger med medarbetarna och successivt under våren 2018 utvecklade den nya visionen för Sida.

Sonderpodden

Sidas generaldirektör Carin Jämtin bestämde snart efter att hon tillträtt att Sida behövde ta fram en ny vision. Men den skulle inte tas fram i ledningsgruppen. Hon ville ha en process som involverade alla Sidas drygt 700 medarbetare.

Enhetscheferna Karolina Hulterström och Malin Perhult fick ett delat ansvar för att på kort tid ta fram en process med sikte på att den nya visionen skulle finnas framme inom sex månader. De satte ihop ett mindre team som fick ta fram en lösning, samt tog in konsultstöd från Sonder för att bidra med sina erfarenheter från liknande processer.

I Sonderpodden berättar Karolina Hulterström om hur Sida genomförde visionsdialoger med medarbetarna och successivt under våren 2018 utvecklade den nya visionen för Sida. Det blev en kreativ process som gav upphov till många aha-upplevelser, men också slitningar som till exempel att få det delade ansvaret för processen att fungera.