Våra tjänster
präglas av tre värden

Kontext framför standardiserad lösning

Traditionellt har konsulter levererat standardiserade lösningar efter samma koncept oavsett kontext. Vi utgår alltid från kundens unika situation och designar insatser med ledning av vad vi bedömer kommer att skapa störst nytta här och nu.

Hypotes framför sanning

Vi betraktar det vi tror oss veta som hypoteser och jobbar iterativt och nära kunden för att tillsammans pröva oss fram och landa i lösningar som skapar reellt värde.

Helhet framför avgränsning

I vårt partnerskap med kunden tar vi hänsyn till hela organisationssystemet – till hur kultur, struktur och arbetssätt påverkar varandra –  för att ta fram lösningar som är långsiktigt hållbara.

Våra olika tjänster

Sagt av våra kunder

Sonder har levererat ett fint samarbete med många tydliga insikter.

Samarbetet med Sonder präglades av stor flexibilitet och bra kommunikation. Vi nådde i mål tillsammans med fina resultat.

Med Sonder har alla, såväl konsulter som medarbetare arbetat tillsammans. De har varit jordnära, pratat så alla förstår, och fått människorna att engagera sig.

Case