Ramavtal

Ramavtal underlättar vid upphandling. Vi har lång erfarenhet av att stödja och utveckla organisationer och bolag.

Ramavtal underlättar vid upphandling. Vi har lång erfarenhet av att stödja och utveckla organisationer och bolag. I alla uppdrag arbetar vi i nära dialog med kunden och har hög grad av transparens och involvering i våra arbetssätt. Tillsammans kan vi ska skapa ett bra resultat.

Våra nuvarande ramavtal:

Kammarkollegiets ramavtal

Sonder kan enkelt och smidigt erbjuda våra tjänster till dig som arbetar på en statlig myndighet. Detta gör vi genom Kammarkollegiets ramavtal för managementtjänster inom området verksamhets- och organisationsutveckling. Vi kan med det stödja dig i översyn och utveckling inom områden som:

 • Verksamhet
 • Strategi
 • Organisationsstruktur
 • Kvalitets- och ledningssystem
 • Digitalisering
 • Kundorientering
 • Samverkan

Sonder har över femton års erfarenhet av statlig sektor där vi stöttar våra kunder på alla ledningsnivåer. Vi har under de senaste åren bidragit med stöd i utveckling och förändringsledning hos exempelvis Statens Fastighetsverk, eHälsomyndigheten, Polismyndigheten, Skolverket och flera departement inom Regeringskansliet.

Vill du avropa?

Här kan du skicka en avropsförfrågan

Öresundskraft

Sonder har ramavtal med Öresundskraft inom områdena:

 • Verksamhetsutveckling
 • Affärsutveckling
 • Styrning
 • Utredning
 • Ledning

Tjänsterna avser stöd för förbättrad styrning i syfte att effektivisera, utveckla och höja kvalitén i verksamheten.

Vill du veta mer?

Kontaktinformation

mathias.ohman@sonder.se
0707-50 87 31

 

 

Våra olika tjänster