Strategi

Vi bidrar med process- och metodstöd för affärsstrategi, verksamhetsstrategi, digital strategi och organiseringsstrategi.

Vi på Sonder har lång erfarenhet av att ta fram strategier, visioner och målbilder. Vi gör det med lika stort fokus på process och användbarhet som innehåll, för att uppnå produkter som direkt kan omsättas vidare till vad och varför.

Vi agerar processledare och metodstöd, där våra insatser ger bestående resultat i form av lärande och en utveckling av strategiprocessen. Vi har bred kompetens inom omvärlds- och affärsanalys och bidrar med rekommendationer som gör strategierna extra kraftfulla.

Vad vi erbjuder:

Affärsstrategi

Vi på Sonder har under många år utvecklat erfarenheter från olika branscher, och expertis i det strategiska hantverket som blir en katalysator oavsett affärslogik.

Vi erbjuder erfarenhet och stöd i exempelvis

 • Metodstöd i utformning av strategimodell, struktur och huvudkomponenter
 • Planera och processleda ledningsworkshops, arbetsmöten och breda strategidialoger
 • Samla in och analysera underlag, forma hypoteser och tydliggöra strategiska vägval
 • Definiera arbetsformer, nyckeltal och indikatorer för systematiskt lärande
 • Kommunicera om strategiarbetet och dess resultat

Digital strategi

Den digitala riktningen blir en alltmer integrerad del av våra kunders affärsstrategier, men i många fall behövs också ett mer tekniskt perspektiv på utvecklingen även om processen är densamma.

Vi erbjuder erfarenhet och stöd i exempelvis

 • Tydliggöra principer och mål för organisationens digitala utveckling
 • Beskriva och visualisera övergripande målarkitektur
 • Ta fram digitala färdplaner

Organiseringsstrategi

Ett strategiskt perspektiv som traditionellt inte varit så tydligt, utöver enskilda processer kring exempelvis resurser och kompetensförsörjning. Sonder har under åren utvecklat en unik metodik som på ett enkelt sätt stödjer de viktigaste frågeställningarna kring organisationens alla dimensioner. Det handlar om tydliga principer för hur man som organisation ska se på ansvarsfördelning, beslutsfattande och organisationslogik, men också på exempelvis förhållningssätt och ledarskap.

Vi erbjuder stöd i framtagandet av en organisationsstrategi för exempelvis

 • Snabbt förändrade uppdrag
 • Utgångspunkt i kontinuerliga organisationsförändringar
 • Agil förändringsresa

Sonder Transformation Canvas

Sonder Transformation Canvas är ett unikt verktyg som vi utvecklat för organisationer som befinner sig i ett strategiskt skifte från traditionella verksamhetsformer till agila styrformer. Med Sonder Transformation Canvas ger vi konkret metodstöd i att utforma den nya riktningen och strategierna för att förflytta verksamheten i en ny riktning.

Behöver strategiarbetet en skjuts?

Marie hjälper dig gärna vidare om du vill
marie.froment@sonder.se

Läs och inspireras av guiden
Strategier i en föränderlig värld

Eller blogginlägget på temat
Rikta utvecklingen med en agil affärsstrategi

Och kan du inte få nog – kika på webbinariet

Läs mer om våra tjänster