Sonder Transformation Canvas

Sonder Transformation Canvas är ett unikt verktyg som vi utvecklat för organisationer som befinner sig i ett strategiskt skifte från traditionella verksamhetsformer till agila styrformer.

Sonder Transformation Canvas är ett unikt verktyg som vi utvecklat för organisationer som befinner sig i ett strategiskt skifte från traditionella verksamhetsformer till agila styrformer.

Vårt verktyg

Transformationen går i vågor

Vanligtvis handlar den första vågen av agil transformation om att bygga agila utvecklingsteam. Ganska snart uppstår behov av att koppla ihop ”agila öar” för att öka systematiken och få en tydligare styrning. Där väljer vissa att möta den andra vågen genom att införa agila ramverk, till exempel SAFe.

Organisationer som står inför eller mitt i den tredje vågen av agil transformation, upplever stundtals att det skaver mellan traditionell affärsstyrning och agil utvecklingsstyrning. Och även mellan traditionella och mer agila kulturer som möts inom en och samma organisation.

Då handlar det bland annat om att skapa integrerad styrning och organisering som utvecklar de traditionella strukturerna inom affärsstyrning, organisering och ledning. Integration av de nya sättet att leda och organisera verksamheten behövs.

Sonder Transformation Canvas ger stöd i transformation

Med dessa utmaningar som bakgrund har vi utvecklat Sonder Transformation Canvas. Det är en metod för att arbeta med våra kunders transformation till en organisation som är agil på djupet. Canvasen ger en ingång till att identifiera och arbeta med de konkreta förändringar som krävs för att utvecklas från traditionella principer och strukturer till agila sådana.

För att underlätta arbetet med canvasen har vi skapat workshopmoduler som används av enskilda team, inom en enhet eller för en hel organisation. Som komplement har vi skapat ett test i syfte att mäta nuläget och tydliggöra var inom organisationen behovet av att transformera är som störst.

Vi använder också canvasen för att:

  • För att skapa insikt
  • För att utveckla målbild och nya organisationsprinciper
  • För att prioritera förflyttningar
  • Som ingång till teamens egen backlogg

Kom igång:

Titta

Titta på webbinariet om Sonder Transformation Canvas. Här får du en genomgång av hur den är uppbyggd och hur allt hänger ihop.

Lyssna

Lyssna på podden med Marie och Love när de samtalar om hur vi arbetar med verktyget ihop med kunder.

Ta hjälp

Självklart hjälper vi till när det behövs! Vi har många uppslag på hur, när och i vilka konstellationer Sonder Transformation Canvas kan användas.

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!