För framtidens organisationer

Sonder utvecklar nya sätt att leda och organisera

Vår passion är att utveckla framtidens organisationer som är mer öppna, anpassningsbara och engagerande för människorna i dem. Organisationer som tar tillvara potentialen hos både kunder, partners och medarbetare och som därmed har förmågan att utvecklas i takt med omvärlden.

Vi som jobbar på Sonder har tillsammans lång erfarenhet som managementkonsulter, som vi tar med oss när vi utforskar och utvecklar framtidens organisationer.

Aktuellt

Senaste inläggen

Till inspiration

Sonder

Sonder är konsultföretaget som har bestämt sig för att tillsammans utveckla framtidens organisationer. Vi gör det från ett annat managementparadigm och en idé om ett nytt sätt att leda och organisera. Den idén är också utgångspunkten för hur vi har utvecklat vår egen organisation. The Sonder Way.

Läs mer

Ska vi jobba ihop?

Vi är managementkonsulter. Vår roll är att stödja er när ni vill förbättra hur ni leder, styr, organiserar och utvecklar ert företag. Det har vi gjort länge, mer än tjugo år faktiskt. Men idag gör vi det utifrån ett nytt paradigm, och en gemensam idé om framtidens organisationer. Idén är vår kompass som sedan konkretiseras till olika lösningar hos och tillsammans med er som delar vår syn.

Läs mer

Sagt av våra kunder

Om vi får skryta lite

Hör gärna av dig