Vi är gärna er partner i transformationen

Sonders passion är agila organisationer

Som managementkonsulter stödjer vi transformationen på olika sätt och på alla systemnivåer. Vi agerar utifrån övertygelsen att kultur och  ledarskap är nyckelperspektiv som också speglar strukturerna – och tvärtom. Vi kan inte förändra det ena utan det andra.

Aktuellt

Senaste inläggen

Till inspiration

Sonder

Sonder är konsultföretaget som har bestämt sig för att tillsammans utveckla framtidens organisationer. Vi gör det från ett annat managementparadigm och en idé om ett nytt sätt att leda och organisera. Den idén är också utgångspunkten för hur vi har utvecklat vår egen organisation. The Sonder Way.

Läs mer

Ska vi jobba ihop?

Vi är managementkonsulter. Vår roll är att stödja er när ni vill förbättra hur ni leder, styr, organiserar och utvecklar ert företag. Det har vi gjort länge, mer än tjugo år faktiskt. Men idag gör vi det utifrån ett nytt paradigm, och en gemensam idé om framtidens organisationer. Idén är vår kompass som sedan konkretiseras till olika lösningar hos och tillsammans med er som delar vår syn.

Läs mer

Sagt av våra kunder

Om vi får skryta lite

Hör gärna av dig