The Sonder Way

The Sonder Way är filosofin bakom vårt ledarskap och vår metod. Transparens, samspel och lärande arbetssätt.

Vilka kunder eller uppdrag det än gäller finns det några förhållnings- och angreppssätt som följer med vårt DNA. Vi kallar det för ”The Sonder Way” – där kärnan och självklara utgångspunkter är transparens, samspel och lärande arbetssätt.

Vi eftersträvar hög delaktighet från organisationens olika delar och nivåer, och vi jobbar stegvis och hypotesdrivet där vi prövar oss fram tillsammans med våra kunder. Dessutom höjer vi blicken till hela organisationssystemet, då vi har stor erfarenhet och kunskap av hur olika dimensioner påverkar varandra.

Hur vi jobbar

Våra förhållnings- och angreppssätt utgår från en solid idégrund och präglas oavsett uppdrag av fem grundpelare:

Ett strukturerat arbetssätt med ett agilt mindset – Vi använder oss av väl utvecklade metoder och arbetssätt för att pröva oss fram tillsammans med vår uppdragsgivare.

Hypotesdrivet arbete – Genom att arbeta hypotesdrivet tillsammans med chefer och medarbetare i organisationen utforskar vi tillsammans nya koncept och lösningar.

Ett inkluderande arbetssätt – Vi inkluderar berörda chefer och medarbetare i arbetets alla delar för ökat organisatoriskt lärande och en ökad beredskap för kommande förändringar.

Ett holistiskt synsätt – Vi har kunskap och förståelse för hela organisationssystemet och arbetar med ett helhetsperspektiv för att fånga alla aspekter av organisationens kultur, struktur och arbetssätt.

Ledningens engagemang – Vi arbetar nära ledning och uppdragsägare för att tillsammans nå resultat som präglas av hög kvalitet och ett starkt ägarskap.

 

Sagt av våra kunder

Med Sonder har alla, såväl konsulter som medarbetare arbetat tillsammans. De har varit jordnära, pratat så alla förstår, och fått människorna att engagera sig.

Sonders konsulter har imponerande strategisk höjd kombinerad med härlig prestigelöshet. Ena dagen ett tryggt stöd i svåra beslutsprocesser, nästa hugga i där det behövs action. Mycket uppskattad kombination!

Konsultrapporten från Sonder är en av de bästa jag fått! Tydligt skriven på ”vårt språk”, och innehållet gick direkt att använda både som beslutsunderlag och i bredare kommunikation.

Sonder har gjort ett fantastiskt jobb! Jag är otroligt imponerad av vad ni lyckats åstadkomma under en så pass begränsad och dessutom utmanande tid med en gedigen analys, en process där alla känt sig trygga och delaktiga och väl underbyggda rekommendationer. Vill gärna anlita er för fortsatt arbete.

Jag har inte varit med om någon liknande process tidigare, och det har lärt mig mycket om hur man ska bedriva förändringsarbete med kvalité. Jag hoppas att Sonder kan fortsätta stödja arbetet framåt på det sätt som kommer behövas.

Vi har verkligen uppskattat vårt samarbete med Sonder. Ni har varit inspirerande, hållit hög fart, bidragit med mycket kunskap och samtidigt varit inlyssnande och gett tid för reflektion och dialog.

Våra olika tjänster

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!