The Sonder Way

Med transparens, samspel och lärande arbetssätt

Vilka kunder eller uppdrag det än gäller finns det några angreppssätt som liksom följer med vårt DNA. Kanske är det på grund av den upplevda självklarheten som våra kunder oftare än vi själva sätter ord på kärnan i våra förhållnings och angreppssätt? 

Dialog över gränser

Vårt fokus är alltid att minska avstånd mellan de aktörer som behöver förstå och agera i relation till varandra, avstånd som annars lätt blir osynliga hinder i förändringenVi är lyhörda för tecken på skilda tolkningar av samma situation, utmanar där vi upplever för mycket envägskommunikation, och försöker hela tiden bidra till utvecklade relationer och en öppen dialog över organisationsgränserna 

Rådsökande och stegvisa beslut

Samma förhållningssätt tar sig uttryck i vårt sätt att stödja beslutsfattande. Det bygger på värdet av transparens i processen och på att systematiskt och lyhört söka råd från de som påverkas av beslutetVi stödjer stegvisa beslutsom sedan kan omprövas eller kompletteras allteftersom förutsättningarna klarnar.   

Kontinuerligt värde och lärande

Det stegvisa tar sig också uttryck i hur vi helst skapar värde i kundens verksamhet – kontinuerligt och direkt användbart snarare än avgränsat till en stor slutleverans. Det märks också r strävan efter att pröva och lära tillsammans med kunden, för att nå gemensamma insikter om både helheten och vad som blir extra viktigt i nästa steg. 

Läs mer

Hör gärna av dig