Vi tror på ett nytt sätt att leda och organisera

OCH DEN IDÉN ÄR VÅR KOMPASS

Vi drivs av en idé om framtidens organisationer. Där förhållningssätt och strukturer omfamnar komplexiteten, istället för att bekämpa den. Organisationer som samverkar och engagerar mer än delar upp och begränsar. Som anpassas både ständigt och naturligt och som har förnyelse och innovation inbyggt i sitt DNA.

För att åstadkomma detta behöver världen förändra många av de grundläggande synsätt som har gett oss normer och sanningar om hur företag och organisationer ska fungera. Synsätt som är anpassade till industrialismens förutsättningar när sambanden var linjära och det räckte med att få individer hade kunskap att fatta beslut.

Vår syn på framtidens organisationer

Så vad bygger vi vår idé på? Vi kan koka ned det till något så enkelt – och samtidigt så komplext – som människorna. Kraften hos människor med både ansvar och utrymme att agera för ett gemensamt syfte är stor, men ofta outnyttjad. Vi ser potentialen, men det förutsätter en genuin tillit till människans förmåga och vilja att fatta kloka beslut. Vi ser engagemanget den tilliten skapar. Och nödvändigheten i den, när komplexitet och förändringstakt gör det allt svårare att avgränsa och fördefiniera beslutsfattandet till en fast befattning.

Vi tror på samarbeten som fortfarande stöds av roller och strukturer, men som är mer nätverks- och behovsbaserat än uppdelat och linjärt. ”Vilka som behöver tänka tillsammans” är helt enkelt viktigare än ”vem som äger och därmed hanterar frågan”. Vi behöver ledare som inspirerar, bygger broar och skapar förutsättningar mer än fattar och följer upp beslut. Och strategier och planer som är transparenta och agila, och uppföljning som syftar mer till lärande och anpassning än kontroll och avvikelseminimering. Och när vi lyfter blicken utanför den enskilda organisationen, ser vi flexibla värdenätverk som baseras mer på gemensamma syften och partnerskap än standardiserade leveransavtal.

Allt det här är viktiga utgångspunkter i vår syn på framtidens organisationer, och på hur vi ser att de behöver fungera. Organisationer som helt enkelt formas efter människorna, istället för tvärtom.

Sagt om våra seminarier

Vad har våra deltagare uppskattat mest?

 

Hör gärna av dig