Förändrings­ledning

Vi är experter på agil förändringsledning. Vi levererar önskad förändring och bygger organisationens egen förmåga.

På Sonder har vi unik erfarenhet av att arbeta med förändringsledning i utmanande och komplexa situationer. En av de största utmaningarna i förändringsledning är kopplingen till organisering och styrning för en fungerande helhet. På Sonder arbetar vi alltid med hela systemet i åtanke, något som skiljer oss från andra konsulter inom förändringsledning.

Ofta drivs större transformationer i projektform, men inte alltid. På Sonder är vi experter på att navigera mellan implementationsmodeller och skalbara förändringsledningsprogram och agera där det ger mest nytta för verksamheten.

Vad vi erbjuder:

Förändringsstrategi

Vår expertis gör att vi kan ta oss an större transformationer och bygga förutsättningar för detta genom att skapa effektiva förändringsstrategier. Vår utgångspunkt är analys, involvering och planering. Detta bland annat för att korrekt identifiera var kunden och verksamheten befinner sig, vilka förflyttningar som behövs för att nå effekt och därmed vilka delar av organisationen som behöver involveras och driva förändring.

Vi erbjuder erfarenhet och stöd i att exempelvis

 • Kartlägga nuläget och genomföra behovsanalys
 • Etablera och involvera förändringsorganisation
 • Skapa förändringsplaner och effektmål
 • Utveckla förändringsförmågan hos ledare

Förändringspartner

Flera av oss på Sonder kan ta rollen som strategisk förändringsledare vid större organisatoriska förändringar. Vårt angreppssätt är att skapa ett partnerskap med organisationen och de individer, oftast chefer, som ansvarar för förflyttningstakt och måluppfyllnad. Vi fungerar som partner för hela organisationen och stöttar de team och individer som genomför det praktiska förändringsarbetet.

Vi erbjuder erfarenhet och stöd i att exempelvis

 • Skapa effektiva forum och struktur för förändringsarbete tillsammans med intressenter
 • Leda förändringsteam med hjälp av agila arbetssätt
 • Bygga förändringsförmåga inom verksamheten
 • Stärka existerande team och individens självledarskap

Förändringscoach

Flera av våra kunder väljer att bygga förändringsledningskompetensen inom den egna organisationen och behöver stöd i det. Därav har vi utvecklat våra tjänster till att även specifikt innefatta coachning av organisationer, ledare, ledningsgrupper och andra förändringsledare.

Vi erbjuder erfarenhet och stöd i att exempelvis

 • Leda och driva förändringsforum
 • Stötta och utveckla projektledare, sponsorer och förändringsledare i deras arbete
 • Utveckla förändringskommunikation och ledares kommunikationsförmåga
 • Etablera Center of Excellence inom förändringsledning

Behöver er förändringsledning ny riktning?

Kontakta Love!
love.lonnroth@sonder.se

Inspireras av vår guide Förändringsledning i komplexitet

Eller kika på webbinariet med fokus på att driva förändring, och svar få svar på fler frågor!

Läs mer om våra tjänster