Blogg

Fem gemensamma utmaningar i förändringsledning

Det finns ofta ett inbyggt motstånd mot förändringar hos oss människor. För vem längtar efter ovisshet, förlust av kontroll och att förändra vanor och rutiner /../

Fem gemensamma utmaningar i förändringsledning
Skriven av
Datum
Kategori
Förändring

Det finns ofta ett inbyggt motstånd mot förändringar hos oss människor. För vem längtar efter ovisshet, förlust av kontroll och att förändra vanor och rutiner vi är bekväma med? Idag är förändringar snarare ett normaltillstånd trots att vi stundtals kämpar emot. Av den anledningen har vi samlat några utmaningar i förändringsledning och vad du kan göra för att driva ett mer framgångsrikt förändringsarbete.

Fem snabba punkter som hjälper dig att lyckas med en förändring:

  • Du behöver ett tydligt varför – rak och ärlig kommunikation och dialog som beskriver varför en förändring behövs.
  • Du behöver i din dialog och förändringsarbete utgå från mottagarens behov, kunskap och perspektiv.
  • Du behöver ha verksamhetskunskap i ditt förändringsteam för att bygga trovärdighet och på djupet förstå mottagarna.
  • Du behöver engagera chefer och ledare i förändringen. Deras engagemang är ett viktigt signalvärde till hela organisationen.
  • Du behöver avsätta mer tid än du tror. Djupgående förändringar kräver tålamod och uthållighet. Förbered dig på bakslag och bygg in ett kontinuerligt lärande.

I förändringsarbetets olika delar möter man ofta utmaningar, några är extra viktiga att ha förståelse för och agera på för att genomföra ett lyckat förändringsarbete. Nedan presenteras en lista över fem gemensamma utmaningar i förändringsledning och vad du kan göra för att lyckas genomföra en förändring.

Fem utmaningar i förändringsledning

1. Motstånd mot förändring

Det bästa receptet för att minska förändringsmotståndet är att kommunicera varför förändringen behövs. Det är viktigt att vara tydlig, att inte linda in eller förstora ditt ”varför”. Alla förändringar är inte positiva och mottagarna är smarta personer som märker om du lindar in eller döljer information.  Återkom till ditt ”varför” genom hela förändringsarbetet för att skapa en förståelse för förändringen, men det är viktigt att du även lägger till ditt ”hur” så snart som möjligt.

2. Kommunikationsbrister

Att sända information till många på en och samma gång kan upplevas effektivt och snabbt men blir sällan särskilt värdeskapande då möjligheten inte finns att gemensamt förstå betydelsen av informationen. Du behöver därför kommunicera utifrån dina mottagares behov och i vilken utsträckning de blir påverkade av förändringen. Påverkansgraden blir större när målgruppen behöver göra något annorlunda eller ska sluta göra något. Alla behöver därmed inte alltid få samma information.

3. Saknat ledarskapsengagemang

Chefer har en viktig roll i förändringsprocessen. När deras engagemang brister påverkar det medarbetarnas engagemang och vilja, vilket gör att det kan bli svårt att förstå och omfamna förändringen. Därför behöver du lägga ett extra fokus på cheferna, involvera dem tidigt i förändringsarbetet och jobba aktivt med att förstå varför deras engagemang brister. Utgå från deras behov och perspektiv. Vad behöver cheferna för att kunna bli ambassadörer för förändringen?

4. Brist på resurser

Det är ju ingen nyhet att förändringar tar tid och ändå agerar vi ofta som om detta inte är fallet. Se därmed till att ha flera som uttalat jobbar med förändringen. Det behöver vara en mix av personer som är duktiga på kommunikation och personer med bred verksamhetskunskap. Verksamhetskunskapen är viktig för trovärdigheten. Tänk på att förändringsarbetet sker bäst i själva genomförandet och inte som en parallell process.

5. Att upprätthålla förändringen

Att åstadkomma en beständig förändring tar lång tid av flera olika anledningar. Det eftersom förändringar ofta kräver både strukturella och beteendemässiga justeringar. För att du ska lyckas upprätthålla förändringen är det viktigt att förstå de faktorer som gör att förändringar tar tid. Det mänskliga motståndet är en sådan faktor men även organisationens förmåga och intresse att lära sig från tidigare misstag och framgångar.

Summering av utmaningar  i förändringsledning

Förändringsarbete behöver ske både planerat och ad-hoc, eftersom nya behov och utmaningar hela tiden kommer uppstå. Se till att det finns bandbredd att hantera saker på studs, däremot ska du planera det som går.

För att hantera utmaningarna samt driva en mer framgångsrik förändringsledning behöver du:

  • Intressera dig för mottagarna av förändringen: var befinner de sig? vilka behov har de? vilka förkunskaper har de? vilken inställning har de till förändringen?
  • Anpassa kommunikationen utifrån påverkansgrad och typ av förändring: alla behöver inte känna till allt utan anpassa mängden utifrån målgruppens olika behov.
  • Involvera cheferna och lägg tid på att få dem engagerade i förändringen: chefernas engagemang har en avgörande betydelse för att få till en bestående förändring. Försök få cheferna att agera som förebilder inte minst genom att anpassa sitt eget beteende utifrån nya mål/processer och inspirera medarbetare att göra detsamma.
  • Underskatta inte tiden som en förändring kräver: att få till bestående förändringar kräver tålamod och uthållighet. Det är inte ovanligt med flera bakslag och motgångar innan förändringen slutligen blir framgångsrik och accepteras brett.

 

Läs om våra tjänster gällande förändringsledning och hur vi driver förändringsarbete i komplexitet.

Vill du prata med oss om utmaningar och behov i ert förändringsarbete? Hör av er till mig eller någon av mina kollegor!

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!