0706-30 00 64

Jenny Jeppsson

Ibland känns allt direkt så naturligt och självklart. Så är det på Sonder. Här finns modet och drivkraften att tillsammans och med våra kunder göra något stort. Här finns tron på den enskilda individens kraft och förmåga. Här finns viljan att hela tiden skapa ett värde för såväl dig som för dina kunder.

Min passion är att tillsammans med dig vidga perspektivet, utmana gamla invanda mönster och ha modet att prova nya angreppssätt.  Att få människor att kommunicera över organisatoriska gränser och omvandla ord till handling har jag erfarenhet av och brinner för.

 

Hör gärna av dig