Blogg

Kommunikation är allas ansvar 

”Den informationen har jag inte fått!” – sa medarbetarna till mig på ett möte för ett antal år sedan. I min roll som chef kände jag mig både träffad, lite anklagad och frustrerad. Jag hade delvis medvetet och delvis omedvetet tagit på mig rollen att förse alla inom avdelningen med information som jag tänkte var värdefull för dem. Jag la mycket tid på att förmedla och dela information, både från ledningsgruppen och mer operativ information. Ändå räckte det inte.  

Skriven av
Datum
Kategori
Ledarskap, Organisation

”Den informationen har jag inte fått!” – sa medarbetarna till mig på ett möte för ett antal år sedan. I min roll som chef kände jag mig både träffad, lite anklagad och frustrerad. Jag hade delvis medvetet och delvis omedvetet tagit på mig rollen att förse alla inom avdelningen med information som jag tänkte var värdefull för dem. Jag la mycket tid på att förmedla och dela information, både från ledningsgruppen och mer operativ information. Ändå räckte det inte.

Känner du igen dig? Det är lätt att hamna där, inte minst som chef. Men det är ju varken rimligt eller särskilt klokt att tänka att en person ska ha sådant ansvar. På samma sätt som vi måste utveckla ledare att blir mer coachande och alla i organisationen att agera utifrån ett självledarskap, behöver därför ansvaret för kommunikationen och sättet vi kommunicerar förändras. 

Vi lyckas inte med det som är viktigt

Enligt ett forskningsprojekt om kommunikativa organisationer (Lunds universitet 2018så är medarbetarna överlag nöjda med sin närmaste chefs kommunikation. Mest nöjda är de med tillgängligheten. Minst nöjda är de med chefens förmåga att förklara vilka konsekvenser som övergripande händelser i organisationen har för det egna arbetet.  

En förändrad kommunikationsroll för ledare

Dagens organisationer behöver hantera hög förändringstakt och komplexitet. Då kan inte chefens kommunikationsroll handla om att distribuera information, utan snarare att förklara och skapa mening kring övergripande och svårtolkade budskap. Därför är det problematiskt att medarbetarna är minst nöjda med chefens förmåga att förklara övergripande händelser.  

Moderna organisationer med distribuerat beslutsfattande kräver mer och snabbare kommunikation, plattformar för kunskapsdelning och ytor för samarbete – eftersom förståelsen för helheten blir avgörande för att navigera och fatta rätt beslut. Som ledare skapar du arenor och tillfällen för att gemensamt tolka och förstå innehållet.  

I framtiden behöver alla vara kommunikatörer

I framtidens organisationer är alla i organisationen kommunikatörer och spelar en viktig roll för internkommunikationen. Envägskommunikation ersätts med dialog där innehåll och budskap tolkas gemensamt och formas genom interaktion mellan medarbetare. Genom sociala intranät där alla kommunicerar och delar med sig ökar både effektiviteten och produktiviteten markant.  

Vi befinner oss i ett skifte med radikala förändringar av organisation och ledarskap. Det skiftet gäller i lika hög grad kommunikationen i våra företag och organisationer.  

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!