Posts by Jenny Jeppsson

Kommunikation är allas ansvar 

Ledarskap, Organisation

”Den informationen har jag inte fått!” – sa medarbetarna till mig på ett möte för ett antal år sedan. I min roll som chef kände jag mig både träffad, lite anklagad och frustrerad. Jag hade delvis medvetet och delvis omedvetet tagit på mig rollen att förse alla inom avdelningen med information som jag tänkte var värdefull för dem. Jag la mycket tid på att förmedla och dela information, både från ledningsgruppen och mer operativ information. Ändå räckte det inte.  

Read more

Tvärfunktionella team blev grunden för samspel

Organisation

Jag var med på en spännande resa att gå från en traditionellt funktionsindelad organisation till en tvärfunktionell organisation. Utifrån prioriterade målgrupper byggde vi upp team (affärsområden) med mixade kompetenser som kunde driva hela arbetet från idé till verklighet utan att vara beroende av andra teams arbeten och prioriteringar. Under resans gång försökte vi i ledningsgruppen […]

Read more
Hör gärna av dig