Blogg

Sätter du ord på dina förväntningar? 

Är du tydlig med dina förväntningar på andra? Har du berättat för dina kollegor, arbetsgrupp, familj och vänner vad du förväntar dig? De allra flesta gör inte det. På något underligt sätt verkar vi utgå ifrån att andra förstår våra förväntningar.

Skriven av
Datum
Kategori
Ledarskap

Är du tydlig med dina förväntningar på andra? Har du berättat för dina kollegor, arbetsgrupp, familj och vänner vad du förväntar dig? De allra flesta gör inte det. På något underligt sätt verkar vi utgå ifrån att andra förstår våra förväntningar. Kanske eftersom vi tror att de tänker på samma sätt som vi själva.

Men saker som känns självklara och fullkomligt uppenbara för dig kanske inte alls känns självklara för någon annan? Därför borde vi bli bättre på att prata med varandra och uttrycka våra förväntningar högt. Annars finns det risk för missuppfattningar, frustration och besvikelse.  

Prata om era förväntningar i början av samarbetet

När jag och en kollega för första gången skulle jobba tillsammans i ett projekt började vi vårt samarbete med att prata om våra förväntningar på varandra och på projektet. Det blev en väldigt bra start på ett lyckat samarbete. Vi var båda ärliga och berättade vad som var viktigt för var och en av oss. Vi vågade beskriva i vilka situationer vi blev stressade och osäkra och vad vi behövde för att lyckas och må bra. Vi har sedan, längs arbetets gång, stämt av med varandra hur vi känner och upplever samarbetet.  

När vi sedan träffade kunden och projektgruppen valde vi att göra samma övning. Vi lät dem sätta ord på sina förväntningar på sig själva och gruppen och i vilka situationer de fungerade som bäst. Vi kunde sedan under projektet gå tillbaka till dessa punkter och stämma av.  

Börja redan idag!

Jag tror att detta enkla sätt – att sätta ord på sina förväntningar – var en av anledningarna till att arbetet gick så bra. Vi blev redan från början öppna på ett annat sätt mot varandra och eftersom vi löpande tittade på våra punkter vågade vi också vara ärliga och öppna när saker inte kändes bra.  

Att sätta ord på sina förväntningar på jobbet är nog vanligare än i privatlivet. Men jag är övertygad om att man i alla relationer tjänar på att vara tydlig med sina förväntningar, både på sig själv och gentemot andra.  

Så varför inte börja redan idag?

Prata med en kollega som du samarbetar med eller varför inte din partner eller vän om era förväntningar på er själva och på varandra. Det tror jag kan bli ett riktigt spännande och givande samtal.   

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!