Blogg

Abdikera inte från det strategiska ledarskapet

För oss på Sonder har ett utvecklat självledarskap och teamet som bärande grund i organisationen varit självklara under många år. Vi ser också att det /../

Självledarskap förutsätter strategiskt ledarskap. Självklart inte en kontrollerande detaljstyrning, utan ett ansvarstagande för helheten.
Skriven av
Datum
Kategori
Ledarskap, Organisation

För oss på Sonder har ett utvecklat självledarskap och teamet som bärande grund i organisationen varit självklara under många år. Vi ser också att det är en utgångspunkt hos våra kunder när vi tillsammans på olika sätt utvecklar organisationens förmåga att skapa värde för kunder och medborgare. Inte minst är det viktigt i agila organisationer, där det är en förutsättning för snabbrörlighet och flexibilitet.

Skälen är nog också självklara för oss som sett kraften i självledarskapet med individer som tar ansvar för både sin egen utveckling, relationer och verksamhetens bästa. Och som sett vilka svåra utmaningar som kan lösas av ett team där olika perspektiv och kompetenser får mötas i en tillitsfull miljö.

Risk att kraften riktas åt olika håll

Tyvärr ser vi också att kraften ibland riktas åt olika håll – med konsekvensen att man blir lika stillastående som den byråkrati man valt att lämna. Självklart finns i alla teambaserade organisationer inslag av gemensamma målbilder och inte minst en passion för att skapa värde för kunden. Men om målbilderna är för övergripande och organisationens resurser mer ändliga än kundens behov, så räcker inte det.

Vikten av strategiskt ledarskap

Självledarskap förutsätter strategiskt ledarskap. Självklart inte en kontrollerande detaljstyrning, utan snarare ett tydligt ansvarstagande för riktning och prioriteringar, och för att helheten får fokus framför delarna.

Det är inte så lätt att ta den rollen i en organisation där man medvetet valt att flytta ut mandat och ge handlingsutrymme till de som verkar i de olika teamen och verksamhetsdelarna. Samtidigt ser vi en överhängande risk att man tvingas gå tillbaka till den modell man medvetet lämnat, om ingen klarar balansakten med en tydlig styrning i en distribuerad organisation.

Så låt oss slå ett slag för det strategiska ledarskapet – för självledarskapets skull.

 

Vill du läsa mer om självledarskap och ledarskap? Här hittar du fler bloggar inom ämnet. 

 

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!