Posts by Marie Froment

Glöm inte strukturerna om du vill att ledarutvecklingen ska ge effekt!

Ledarskap

Allt fler ledarprogram bygger på tesen att alla medarbetare i organisationen är ledare – i programmen kan det kallas för ledarbetarskap, medledare, medskapande eller självledarskap. Detta ställer förstås andra krav på ledarskapet hos dem som innehar de formella chefs- och ledarrollerna. Ledarskapet behöver istället utgå ifrån att vi skapar förutsättningar för våra medarbetare (ledare) att agera, att vi visar […]

Read more

Vill du vara en del av ett nytt sätt att leda och organisera?

Sonder

Sonder är ett ”självorganiserande, självstyrande, teal, agilt företag”. Mycket av det som tidigare varit självklart har vi lämnat bakom oss. Vi har gått ifrån en stark tillit till ledningsgruppens initiativtagande och beslut, till ett läge där samma tillit finns till alla på företaget. Våra tidigare policys, rutiner och långsiktiga planer har bl.a. ersatts av några […]

Read more

Kultur och ledarskap är viktigt, men det räcker inte

Förändring, Organisation

Mycket i en agil transformation handlar om ”mjuka frågor” som hur vi ser på varandra och på kunden, hur vi agerar och samarbetar för att skapa värde och hur vi ständigt lär och utvecklar oss själva. Och det med all rätt. Men vill vi ha en kultur där människor har ett ”growth mindset”, där alla vågar pröva sig fram och där vi ständigt lär och verkar för kundens och helhetens bästa – då behöver hela organisationssystemet främja de beteendena. Vi kommer bara en bit på vägen om vi inte också tar oss an strukturerna i det organisationssystem som vi bygger verksamheten runt.

Read more

Skapa trygghet utan kontroll 

Riktning

I de flesta företag och organisationer är det uttalat att högsta chefen och ledningsgruppen är ansvariga för strategins genomförande. Det är deras ansvar att säkerställa att det blir gjort, och de är ansvariga för resultatet. Ibland har man lösningar där de strategiska målen har fördelats mellan cheferna i ledningen. Det är förstås naturligt och mänskligt att då vilja styra genomförandet och ta kontroll över situationen.  

Read more
Hör gärna av dig