Blogg

Kulturen sitter inte i väggarna

Det är klart att den kultur vi lever och bär med oss finns i oss människor. Att den förstärks i interaktioner mellan människor, och visas i beteenden som vi människor har. Det gäller kulturen som präglar våra samhällen, likväl som kulturen i våra företag och organisationer.

Kultur
Skriven av
Datum
Kategori
Förändring, Organisation

Den kultur vi lever och bär med oss finns i oss människor. Den förstärks i interaktioner mellan människor, och visas i beteenden som vi människor har. Det gäller kulturen som präglar våra samhällen, likväl som kulturen i organisationen.

De flesta företag och organisation ser kulturen som en viktig framgångsfaktor för att klara vårt uppdrag och möta de utmaningar som en komplex och föränderlig omvärld för med sig. Vi vill att den ska vara mer tillitsfull och präglas av omtanke och respekt. Den behöver vara innovativ och lärande, och i större utsträckning främja samarbete och initiativkraft hos alla i organisationen. Medarbetarskapet ska vara ansvarstagande, och ledarskapet ska vara stödjande.

Varför är det så svårt att förändra kulturen?

Många företag lägger ned en hel del tid, energi och resurser för att gå i den riktningen. Men varför är det så svårt? Är det för att kulturen sitter i väggarna? Nej, vi har ingen kultur i väggarna. Och uttrycket är inte speciellt funktionellt – dvs det hjälper oss inte att förstå problemet och åstadkomma det vi vill.

Struktur och kultur påverkar varandra

Utmaningen ligger snarare i att vi inte samtidigt ser till hur de strukturer vi har i organisationen påverkar kulturen – hur människor interagerar och agerar på jobbet. Med strukturer menar vi inte bara organisationsschemat, dvs hur vi fördelar ansvar i organisationen. Det handlar också om hur vi styr och följer upp, hur beslut fattas, hur samverkan sker och hur roller definieras. Alla dessa saker påverkar kulturen i organisationen, på samma sätt som den befintliga kulturen påverkar vilka strukturer vi väljer.

Strukturer – Hur vi fördelar ansvar, styr och följer upp, fattar beslut, samverkar, bedriver utvecklingsarbete och definierar roller.

Kultur – Vad vi uppmuntrar, firar, berättar för historier, tycker är rätt och fel och vad vi tycker gör någon framgångsrik.

Vi befinner oss i en situation där de strukturer många företag och organisationer är byggda i och utifrån en annan verklighet än den vi har idag. Strukturer som har under mer än ett sekel format våra organisationskulturer. Ändå väljer många att ensidigt adressera kulturen för att rusta sig att möta en ständigt föränderlig och komplex värld. Vi tror inte att räcker.

Vi måste våga utmana strukturerna

För om vi har strukturer som bygger på och främjar en hierarkisk chefsstruktur – så kommer det att motverka självledarskap. Om vi har strukturer som bygger på och främjar kontroll – så kommer det att motverka tillit. Om vi har strukturer som bygger på och främjar uppdelning – så kommer det att motverka samspel. Om vi har strukturer som bygger på och främjar perfektion – så kommer det att motverka innovation. Listan är lång.

En enkel övning för gemensam insikt

Ett första steg är att skapa en gemensam insikt om vilka strukturer som motverkar respektive stödjer de förhållningssätt och beteenden man vill ha i sin organisation. Vi brukar starta med en enkel övning tillsammans med våra kunder för att lyfta fram hindrande och främjande faktorer.

  1. Utgå ifrån de förhållningssätt och beteenden som ni ser är viktiga för er organisation. Prata om hur strukturer och kultur påverkar varandra, och att varför ni ser att det är viktigt att också utmana strukturerna när ni vill utveckla er kultur.
  2. Börja individuellt eller parvis och skriv exempel på strukturer som hämmar respektive främjar det ni vill åstadkomma. Använd olika färger på post-it. (Om ni är en stor grupp, kan var och en få prioritera sina ”topp 3 exempel” innan ni samlar in lapparna.) Sätt sedan upp lapparna på en papp eller plast, ta bort dubbletter och gruppera löpande.
  3. Tar er tid att gå igenom de olika exemplen, för att skapa insikt och förståelse och dela tankar om vilka strukturer som främjar och hämmar er önskade kultur. Samla några gemensamma slutsatser och lärdomar från analysen.
  4. Gruppera er i lämpliga konstellationer och diskutera vad ni kan ta för initiativ för att utveckla era strukturer så att de främjar den kultur ni vill ha. Tänk stort, men pröva smått!

Vill ni ha stöd i ert arbete, så är ni förstås välkomna att höra av er till oss!

Vi vill också passa på att tipsa om Sonder Transformation Canvas som ett verktyg för att driva förändring.

 

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!