Blogg

Organisera för komplexitet

På Sonder har vi under flera år haft förmånen att arbeta tillsammans med många spännande kunder inom branscher som energi, bank och statlig sektor. Dessa /../

Organisera i en VUCA värld
Skriven av
Datum
Kategori
Organisation

På Sonder har vi under flera år haft förmånen att arbeta tillsammans med många spännande kunder inom branscher som energi, bank och statlig sektor. Dessa branscher är tydliga exempel där företag och organisationer i allt större utsträckning verkar som en del av ett större ekosystem – för att tillsammans med andra aktörer lösa kundens, medborgaren och samhällets utmaningar. Deras tjänsteerbjudanden är ofta avancerade och kräver en hög kompetensnivå bland medarbetare. Det är heller ingen underdrift att säga att utvecklingen inom dessa branscher under senare år har gått väldigt, väldigt fort – med digitalisering, elektrifiering och globalisering.

En VUCA värld som påverkar vardagen

Detta leder förstås till att man påverkas av den där VUCA * världen, och därmed verkar i en omvärld och verksamhetskontext som präglas av hög grad av komplexitet. Jag lånar min kollega Loves definition av komplexitet även i denna blogg:

”När så många olika faktorer samtidigt påverkar en situation, att det är omöjlighet att förutsäga dess resultat”.

I dessa branscher (liksom flera andra) behöver man därför bygga en organisatorisk förmåga att hantera oförutsägbarhet, vara anpassningsbara, pröva sig fram, och tillsammans hitta lösningar – i hela organisationssystemet. Likväl kräver ett sådant arbetssätt att man kan dela ett gemensamt syfte och värdegrund, en tydlig riktning för vad man ska åstadkomma tillsammans och en grund i tillit och transparens.

Samtidigt ökar regleringen

Men en annan gemensam nämnare av helt annan karaktär, är att företag och organisationer i dessa branscher lever med en ganska tung och komplicerad styrning – utifrån lagstiftning, regelverk, ägarförhållanden och kanske även tradition. Styrningen tenderar dessutom att bli mer och mer komplicerad i takt med behov att reglera nya företeelser på marknaden och få kontroll över den snabba (och kostsamma) utvecklingen.

Lager av organisatorisk komplexitet

Få skulle ifrågasätta behovet av att lagstiftning och regelverk följer samhällets utveckling. Inte heller att man söker vägar för att säkerställa att organisationen möter både regelverkskrav och gemensamma mål. Men risken är stor att man vänder sig till gamla sanningar för att lösa nya utmaningar. En ökad detaljstyrning, rapportering och kontroll riskerar skapa lager av organisatorisk komplexitet, som paradoxalt nog gör att situationen man vill få kontroll på blir ännu svårare att förutsäga.

Skilj mellan yttre och inre styrning

Jag tror inte på något sätt att lösningen är enkel, för precis som mina kollegor är jag där i utmaningarna tillsammans med våra kunder. Men jag är samtidigt övertygad om lösningen på ökad komplexitet inte är ökad byråkrati.

En viktig del tror jag är att inte låta den yttre styrningen prägla mer än nödvändigt. Självklart ska man möta kraven på rapportering från myndigheter och ägare! Men det är inte säkert att samma krav ska prägla styrningen i resten av organisationen – vare sig i puls, karaktär eller omfattning.

Förstå kontexten

Jag tror också att vi skulle må bra av att ägna lite mer tid åt att förstå vad som karaktäriserar den kontext vi verkar i och forma lösningar som passar för den. Allt är inte komplext, även om mycket är det. Läs gärna bloggen Komplexitet kräver samspel där min kollega går igenom Cynefin ramverket som illustrerar skillnaden mellan olika typer av situationer som en organisation eller ett system kan befinna sig i.

Tänk på komplexitetsparadoxen

Och till sist, tänk på komplexitetsparadoxen! Akta dig från att addera lager av den där organisatoriska komplexiteten. Det kommer inte att lösa ditt kontrollbehov. Jobba istället med att utveckla er organisatoriska förmåga att verka i komplexitet. Propagera för enkla och anpassningsbara strukturer som främjar samspel, skapa förutsättningar för självledarskap och ansvarstagande ute i verksamheten och bidra till hög grad av transparens i både information och prestation. Oavsett om det handlar om företagets organisation, styrmodell för IT-investeringar, teams samspel eller en samverkansmodell i ekosystemet.

Läs gärna vår guide, för att lära dig mer om förändringsledning i en VUCA värld.

* VUCA är en akronym som står för: 1. V = Volatility 2. U = Uncertainty 3. C = Complexity 4. A = Ambiguity för att beskriva den snabbrörliga och oförutsägbara miljön som präglar många företag och organisationer i idag.

 

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!