Podd

#33 Agil portföljstyrning

Portföljstyrning är en verksamhet som sällan bedrivs på ett agilt sätt.

Sonderpodden

Behovet av att ha en mer flexibel och följsam styrning av både utvecklingsarbete och förvaltning ökar i takt med att omvärlden blir alltmer oförutsägbar och planeringshorisonten allt kortare.

I podden berättar Sonders konsult Sofia Segerlund om fem principer för agil portföljstyrning:

  1. Kundanpassade portföljer
  2. Samspelande roller och team
  3. Inriktande och systemvaktande ledning
  4. Allt är backlog
  5. Iterativ prioritering

I podden nämner vi guiden till agil portföljstyrning som finns för nedladdning på www.sonder.se/guider.