Sonderpodden 33 om agil portföljstyrning med Sofia Segerlund

Portföljstyrning är en verksamhet som sällan bedrivs på ett agilt sätt. Men behovet av att ha en mer flexibel och följsam styrning av både utvecklingsarbete och förvaltning ökar i takt med att omvärlden blir alltmer oförutsägbar och planeringshorisonten allt kortare. I podden berättar Sonders konsult Sofia Segerlund om fem principer för agil portföljstyrning:

  1. Kundanpassade portföljer
  2. Samspelande roller och team
  3. Inriktande och systemvaktande ledning
  4. Allt är backlog
  5. Iterativ prioritering

 

I podden nämner vi guiden till agil portföljstyrning som finns för nedladdning på www.sonder.se/guider och ett seminarium i Stockholm på samma tema den 8 mars 2019. Se www.sonder.se/seminarier/

 

Hör gärna av dig