Podd

#55 Vad som kännetecknar Sveriges bästa verksamheter

I dagens avsnitt har jag ett samtal med Henrik Eriksson som är biträdande professor på Chalmers och författare till boken Sveriges bästa verksamheter.

Sonderpodden

Henrik Eriksson bok bygger på många års forskning om vilka faktorer som är avgörande för att skapa verksamheter som presterar på en extraordinär nivå. Och Henrik har inte enbart tittat på ekonomiskt resultat utan det handlar om en helhetsbedömning av verksamhetens kvalitet.

Jag kan avslöja att hans slutsatser ligger väl i linje med det synsätt och de metoder som vi på Sonder jobbar med.

Länk till boken Sveriges bästa verksamheter på Bokus: https://www.bokus.com/bok/9789189013605/sveriges-basta-verksamheter/