Podd

#63 Meningen med ledningssystem

Vi har ett samtal om värdet av ständiga förbättringar och hur fokus på värdeskapande och affären är nyckeln till framgång, även i regelstyrda verksamheter.

Sonderpodden

Hej och välkommen till Sonderpodden. Jag som leder podden heter Love Lönnroth och är managementkonsult på Sonder. Innan jag började på Sonder så jobbade jag under en period med kvalitets- och miljöledningssystem. Under ett uppdrag på Sjöfartsverket mötte jag en oerhört entusiastisk sjökapten vid namn Andreas Odhage som arbetade med verkets miljöledningssystem.

Andreas gick sedan vidare och blev verksamhetskonsult, coach och revisor inom kvalitets- och miljöledningssystem. Han är författare till boken Jakten på papperstigern: effektivare kvalitetsledning. Andreas har många idéer om hur man kan förena en lean-agil filosofi med standardiserade ledningssystem genom att ha affären och värdeskapandet i fokus för allt man gör. Vi har ett samtal om Andreas filosofi och principen att anpassa ledningssystemet efter verksamheten istället för tvärtom.