Podd

#65 Självledarskap och utveckling

Hur organisationer kan jobba för att skapa bättre förutsättningar för individernas personliga utveckling, tillit och engagemang.

Sonderpodden

 Våren 2021 hade Sonder en programpunkt på konferensen Mindshift tillsammans med Dominic von Martens som är VD för SelfLeaders. Vår programpunkt handlade om hur organisationer kan jobba för att skapa bättre förutsättningar för individernas personliga utveckling, tillit och engagemang.

Det här avsnittet av podden är en fortsättning på det samtal som vi inledde under MindShift. SelfLeaders arbetar med program som engagerar alla medarbetare inom organisationer i att bygga kapaciteten för självledarskap genom att jobba med värderingar och kultur.

I samtalet diskuterar vi hur organisationer kan komma längre med att bygga tillit och det särskilda mod som krävs för att släppa fram ett starkt självledarskap och låta människor uttrycka vad de tänker och känner utan rädsla för repressalier.