Podd

#09 Flexibel och värderingsbaserad styrning

I detta avsnitt samtalar Love Lönnroth med Marie Froment om styrning inom framtidens organisationer – hur skiljer den sig från dagens styrning?

Sonderpodden

I detta avsnitt av Sonders podcast (KC-podden) samtalar Love Lönnroth med Marie Froment om styrning inom framtidens organisationer – hur skiljer den sig från dagens styrning?

Styrsystemen – ekonomistyrning, budget och andra styrsystem – är hjärtat i ett företag. Om vi ska kunna förverkliga idén om framtidens organisationer som mer agila, flexibla och kundanpassade måste vi också utveckla styrningen efter det. Vi kan inte bara styra med rutor och nyckeltal, vi behöver styra på värderingar, kundkrav och engagemang.

I podden samtalar vi om hur styrningen håller på att förändras och hur organisationer kan utveckla sina styrsystem för att motsvara framtidens krav.