Blogg

Framgångsfaktorer för förändring

Under en heldag i början av hösten arrangerade Sonder en Coaching Session i agil förändringsledning, där ett gäng förändringsledare från bolag och myndigheter deltog för att lära sig nytt och dela erfarenheter.

Förändringsledning
Skriven av
Datum
Kategori
Förändring, Organisation

Under en heldag i början av hösten arrangerade Sonder en Coaching Session i agil förändringsledning, där ett gäng förändringsledare från bolag och myndigheter deltog för att lära sig nytt och dela erfarenheter.

Förändringsledning engagerar

Förändringsledning är något som engagerar allt fler inom bolag och myndigheter, i en tid när många upplever ett ökande tempo och en allt mer snabbrörlig omvärld. Enligt flera studier misslyckas uppåt 70 % av de större förändringsprogram som startas i syfte att transformera organisationen. Diskussionen bland deltagarna speglade en frustration över att förändring tar lång tid och upplevs som trögt, samtidigt som det finns ett stort engagemang hos de som jobbar som förändringsledare och ett stort intresse för de mänskliga processer som gör förändring möjlig.

Om att kommunicera en vision

Vi diskuterade de olika delarna i en förändringsprocess – att föra ut en vision, att engagera en ledningsgrupp, att integrera nya lösningar i verksamheten mer mera.

Det är tidskrävande och det gäller att förenkla och repetera budskapet, om och om igen. Ett hinder mot att ta till sig en ny vision är att människor söker trygghet. Det gäller att var klar över prioriteringarna och att se till att det finns tillräcklig tid att kommunicera kring visionen.

Några framgångsfaktorer är att det finns en eller flera sponsorer som har tyngd inom organisationen och att det finns en öppen kultur där det är okej att tala om misslyckanden.

Om att driva förändringsarbetet

”Tänk stort och börja smått” – det gäller att jobba med stegvisa förbättringar och inte försöka lösa alla problem på samma gång. Kulturen kan vara ett hinder för möjligheten att driva förändringsarbetet. I en perfektionistisk kultur där man inte får misslyckas, vågar man inte heller prova något nytt.

Tänk stort och börja smått

Framgångsfaktorer för förändringsledare är att vara street smart, att våga utmana strukturer och hierarkier och att jobba med storytelling och ett gemensamt språk för förändringsarbetet.

Om att integrera utvecklingsinitiativ i linjen

Fokus på användare är A och O – samtliga i verksamheten måste engageras i förändringsarbetet. Sponsorskapet är en avgörande faktor även här – det krävs en stark sponsor för att få framdrift i förändringsarbetet i och med att det ofta innebär investering av tid och pengar som någon annan styr över. Ett stort hinder mot förändring är att de organisatoriska gränserna ofta är skarpa och att styrstrukturerna mellan utvecklingsprojekt och övriga organisationen skiljer sig åt.

Ett fokus på att kommunicera kundvärdet och den gemensamma visionen är nödvändigt för att få chefer och medarbetare på olika nivåer att ta ägarskap för förändringsarbetet.

Fokus på användare är A och O

Förändringsledarens prioriteringar

Slutligen landade vi i en gemensam prioritering av de viktigaste frågorna för förändringsledaren  i ett förändringsarbete. En kärnfråga för de som redan tillämpar agila metoder inom delar av organisationen är hur man kan inspireras av och tillämpa de agila metoderna inom hela organisationen.

Prioriterade frågor:

  • Hur kan man påverka synsätt/mindset hos chefer och medarbetare?
  • Hur förhåller man sig till befintliga styrmodeller när man vill jobba agilt?
  • Hur skalar vi upp det agila sättet att jobba?
  • Hur håller man ihop i en stor organisation?
  • Hur mycket påverkar den traditionella/hierarkiska organiseringen det agila arbetssättet?
  • En gemensam identitet – hur bygger man en sån bas?
  • Vad behöver vara minsta gemensamma nämnare i en stor organisation?

Förändringsledare för transformation eller för projekt?

En avslutande reflektion var att de medverkande förändringsledarna jobbar med två typer av förändringar som skiljer sig i skala och i metodik. Det finns de som jobbar med förändring i form av projekt eller inom tydligt avgränsade verksamheter inom en organisation. Sedan finns det en grupp som jobbar med transformativa förändringar som syftar till att ändra en hel organisation, till exempel genom stora digitaliseringssatsningar.

Dessa olika situationer kräver olika erfarenheter hos förändringsledarna och i viss mån olika metoder och verktyg. Men det som alla var eniga om är att all förändring kräver ett stort stöd från en sponsor och ett aktivt ledarskap. Annars kommer man ingen vart, vare sig det handlar om ett mindre projekt eller en stor transformation.

 

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!