Podd

#86 Förändringsledning i Region Skåne

Region Skåne har sedan 2017 satsat på förändringsledning som ett sätt klara de många och stora utmaningar vården behöver hantera.

Sonderpodden

Region Skåne har under de senaste åren gjort en satsning på förändringsledning för att hantera de många och stora förändringar som påverkar vården. Inte minst digitaliseringen och behovet av att utveckla ett nytt journalsystem har gjort att behoven är stora av förändringsledare som har ett förvaltningsperspektiv och kan stötta cheferna när nya system och arbetssätt ska införas i organisationen.

Magnus Augustinsson är en central person i Region Skånes satsning. Han arbetar inom kvalitetsutveckling på koncernkontoret. Magnus har en bakgrund inom telekom i Ericsson och Sony och det är intressant att ta del av hans reflektion att det skiljer oväntat lite mellan en stor offentlig organisation som Region Skåne och en stor japansk koncern som Sony.

Info om förändringsledning i Region Skåne: https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/kvalitetsutveckling/forandringsledning/