Podd

#91 Om tillitsbaserad styrning med Louise Bringselius

I Sonderpodden denna månad är Louise Bringselius gäst. Hon forskar på Handelshögskolan i Stockholm om tillitsbaserad styrning och ledning och har en omfattande meritlista, bland annat som forskningsledare i Tillitsdelegationen.

Sonderpodden

Louise Bringselius forskar på Handelshögskolan i Stockholm om tillitsbaserad styrning och ledning och har en omfattande meritlista, bland annat som forskningsledare i Tillitsdelegationen. Louise ser tilliten som en avgörande framgångsfaktor bakom framgångsrika företag. Hon lyfter fram betydelsen av mogna och modiga ledare som vågar styra och leda med tillit.

Louise vill slå hål på myter som att det finns ett motsatsförhållande mellan kontroll och tillit eller att tillitsbaserad styrning skulle leda till ”fritt valt arbete”. Hon vill lyfta betydelsen av tillitsbaserad styrning för att klara de stora samhällsutmaningarna.

Innan podden med Louise Bringselius vill jag passa på att nämna de metoder som vi på Sonder utvecklat för att jobba med tillit som grund. Titta gärna på beskrivningen av The Sonder Way på vår hemsida där vi beskriver vår filosofi som bygger på tillit som grund.

Här har ni även en länk till Louise Bringselius webb.