Podd

#68 Att lyckas med teamarbete

Möt Maria Wigenius Sjöberg som jobbat som konsult åt mer än 60 statliga myndigheter för att hjälpa dem igång med teamarbetet, inom ramen för ett projekt inom Partsrådet.

Sonderpodden

Jag mötte Maria Wigenius Sjöberg när jag hade ett uppdrag för Livsmedelsverket där hon tidigare jobbade med HR. Maria och hennes kollegor hade vid det laget arbetat i flera år med att skapa effektiva team inom myndigheten. Sedan dess har Maria jobbat som konsult åt mer än 60 statliga myndigheter för att hjälpa dem igång med teamarbetet, inom ramen för ett projekt inom Partsrådet.

I podden samtalar vi om värdet av teamarbete och vilka förutsättningarna behöver vara för att lyckas med teamorganisering. Maria har lång erfarenhet av Susan Wheelans modell GDQ och arbetar mycket med att skapa psykologisk trygghet, vilket enligt forskningen är avgörande för teameffektiviteten.

Innan samtalet med Maria kan jag tipsa om Sonderpodden #45 med vård- och omsorgsföretaget Buurtzorg som har 15 000 medarbetare som jobbar i självstyrande team.