Podd

#60 IT-utveckling på Södersjukhuset i Stockholm

Södersjukhuset är ett intressant exempel på hur jobbet med digital transformation går till i praktiken inom en komplex verksamhet.

Sonderpodden

I detta poddavsnitt intervjuar Love Lönnroth Emma Lovén som är IT och utvecklingsdirektör på Södersjukhuset i Stockholm. Hon berättar om deras sätt att få ett grepp om utvecklingsbehoven inom sjukhusets många verksamheter.

Södersjukhuset är ett intressant exempel på hur jobbet med digital transformation går till i praktiken inom en komplex verksamhet.

En styrka med Södersjukhusets arbete är hur de har lyckats få kärnverksamheten att kliva in i sin roll som beställare och förstå att de måste uttrycka vilka behov av stöd de har för att IT-utvecklingen ska styra åt rätt håll.