Podd

#70 Förändring i komplexitet

I maj 2022 hade vi ett webbinarium om förändringsarbete som vi nu lägger ut som juli månads podd.

Sonderpodden

Ett samtal kring de organisatoriska förmågorna som krävs för att en organisation ska bli mer förändringsbenägen. De mest använda modellerna för förändringsledning utgår typiskt från fem steg som ska genomföras i projektform. Men de modellerna är dåliga på att ta hänsyn till den kontext som gäller inom den organisation som förändringen ska genomföras i.

Vi pratar om behovet av att anpassa förändringsarbetet efter människorna. Att jobba med hinderröjning och att göra förändringsarbetet hållbart genom att prioritera bättre.

Den här podden finns även som inspelat webbinarium som du hittar på vår hemsida:
https://info.sonder.se/webbinarium-förändring-video

Info om utbildningen Transformation för en mer agil organisation: https://coach2coach.se/events/transformation-for-en-mer-agil-organisation/