Podd

#89 Omorganisering av vården med Jean Luc af Geijerstam

I detta avsnitt av Sonderpodden är Jean Luc af Geijerstam gäst. Han har ett brett perspektiv på vårdfrågorna och vårt samtal spänner över många olika frågor kring det svenska sjukvårdssystemet.

Sonderpodden

I dagens podd intervjuar jag Jean Luc af Geijerstam. Jean Luc är generaldirektör för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys som i dagligt tal kallas för Vårdanalys. Han leder den statliga utredningen om att ha ett statligt huvudmannaskap för vården istället för som nu att regionerna är huvudmän. Samtalet handlar både om den pågående utredningen och om vilka de stora frågorna är som behöver lösas inom svensk sjukvård.

Jean Luc har själv en bakgrund som läkare inom neurologi och har bland annat arbetat på e-hälsomyndigheten innan han kom till Vårdanalys. Han har ett brett perspektiv på vårdfrågorna och vårt samtal spänner över många olika frågor kring det svenska sjukvårdssystemet.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys: www.vardanalys.se

Direktiven till utredningen om vårdens huvudmannaskap: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2023/06/dir.-202373

Denna podd finns även på YouTube