Podd

#01 Framtidens organisationer

Sonderkonsulterna Love Lönnroth och Sofia Segerlund samtalar om Framtidens organisationer.

Sonderpodden

Dagens ökande komplexitet och förändringstakt ställer nya krav på våra organisationer. Behovet av anpassningsbarhet, innovationskraft och dynamik växer ständigt och gör det mer och mer relevant att prata i termer av ett paradigmskifte. Vi tror att vi behöver utmana industrialismens organisationslogik och att framtidens organisationer bygger på andra grundprinciper och det är detta Sonderpoddens första poddavsnitt kommer att behandla.